Här ser vi en bokföryngring efter en gallringsåtgärd.

Här ser vi en bokföryngring efter en gallringsåtgärd.

Aktuellt / Senaste nytt

Skolungdomar besökte Sydveds virkesinköpare i skogen

Publicerad 2021-06-09

Praktisk yrkesorientering erbjuds högstadieelever för att se och uppleva olika yrken. Nu har eleverna på Silviaskolan fått träffa en av skolans gamla elever, Helena Ericson på distrikt Älmhult, en förmiddag på hennes vackra arbetsplats i Skånes bokskogar.

Det har varit svårt att få praktisk yrkesorientering för skolelever under pandemin. Pedagogerna på Silviaskolan i Hässleholm löste dock detta genom att göra arbetsplatsbesök. För att komma i kontakt med olika yrkesgrupper skickades det ut en förfrågan på en Facebook-sida om att få besöka och lyssna på gamla elever som idag är ute i yrkeslivet. Ett av besöken blev hos Sydveds virkesinköpare Helena Ericson.

Träff i blommande bokskog

Elever, lärare samt Sydveds virkesinköpare Helena Ericson träffades ute i skogen, några mil norr om Kristianstad. Fastigheten de befann sig på bestod av främst bok, men också gran.

Helena berättade om hur skogsskötsel kan planeras och utföras. Bokskogen hade vid besökstillfället precis slagit ut och visade sig från sin bästa sida. Det kom flera frågor från eleverna som hur man uppskattar hur gammalt ett träd är, hur man kan se när och vad en åtgärd behöver göras, hur aptering utförs och så vidare.

Tanken var att visa att skogen kan nyttjas på fler sätt än ett samt belysa skogsbruk på ett bra sätt. Elever och lärare fick möjligheten att se skogen på ett annat sätt än tidigare, vilket uppskattades av de medverkande!

Text och foto: Helena Ericson