Aktuellt / Senaste nytt

Stora skador av granbarkborre väntas även i år

Publicerad 2023-02-09

De senaste årens stora utbrott av granbarkborre i södra och mellersta Sverige kommer sannolikt att fortsätta även i år, visar en ny studie av SLU. Skogsägare med skog i riskzonen bör förbereda sig redan nu.

Flera faktorer påverkar hur stora skadorna av granbarkborre blir kommande sommar. Framför allt handlar det om hur många granbarkborrar som finns i skogen, hur friska och motståndskraftiga granarna är och hur sommarvädret blir.

Troligen färre granbarkborrar i år

För att få en fingervisning om hur många granbarkborrarna kommer att bli har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersökt hur väl de lyckades med sin förökning sommaren 2022. Studien visar att förökningsframgången låg kvar på ungefär samma nivå som tidigare år i Småland, medan den minskade i Värmland och Uppland/Västmanland. Det innebär att vi troligen får färre granbarkborrar i skogen kommande säsong, vilket kan minska risken för skador. Men även om risken minskar bör skogsägare i södra och mellersta Sverige räkna med stora skador även i år.

– Eftersom skadorna var så stora förra året, och granbarkborrarna fortfarande är väldigt många, får vi räkna med att ett antal miljoner kubikmeter granskog riskerar att dödas även 2023, säger Martin Schroeder på SLU.

Vädret avgör

Sommarens väder är den mest avgörande faktorn för hur stora skadorna blir. En sval sommar med mycket regn minskar risken för skador eftersom granbarkborrarna blir mindre aktiva samtidigt som granarnas motståndskraft stärks. Om det däremot blir en varm och torr sommar riskerar skadorna att öka.

– Om du haft angrepp av granbarkborren tidigare eller har skog som ligger i riskzonen bör du redan nu förbereda dig på att det blir skador till sommaren, säger Kerstin Ström på Skogsstyrelsen.

    Råd till skogsägare för att förebygga nya skador

    • Ta hjälp av Skogsstyrelsens riskkartor för att se om din skog har hög risk att angripas av granbarkborre
    • Se över din mark och upparbeta nedblåsta granar eller toppbrott så snart du kan
    • Gör avverkningsanmälan redan nu för skog som riskerar att angripas till sommaren. Överväg att avverka hela beståndet om du tidigare haft upprepande eller större angrepp i beståndet.
Foto: Skogsstyrelsen