Aktuellt / Senaste nytt

Tina har praktik på Sydved

Publicerad 2021-12-20

Möt Tina Karling Hellsvik, elev på Naturbruksskolan i Svenljunga, som gör sin praktik på Sydved.

Som elev på Naturbruksskolan i Svenljunga gör man några veckors praktik (arbetsplatslärande) under utbildningsåret. Jag har haft den stora förmånen att få vara på Sydved under handledning av Johan Källeskog, och har även gått bredvid skogbruksplanerare Björn Larsson på olika uppdrag. Otroligt fina dagar med mycket ny kunskap, nya insikter, bra diskussioner och en stor variation av skogliga frågor. Ett stort tack för ert engagemang och stora generositet!

En av mina dagar på Sydved så var vi i Börstig, mellan Falköping och Blidsberg, och inspekterade igenvuxna diken. Dikningsföretaget i området vill göra åtgärder för att avvattna ett skogsområde som idag står under vatten och hämmar tillväxtförhållandena. Alla var överens och åtgärden ska påbörjas så snart det blir tjäle i marken.

Det finns mycket jag tar med mig från dessa veckor på Sydved. Inte minst har jag fått mer kunskap om skogsskötsel.

Sydved har gjort intryck!
Tina Karling Hellsvik