Aktuellt / Senaste nytt

Utbildning i naturvärdesbedömning

Sydvedare och några externa samarbetspartners till Sydved har nyligen varit på utbildning i naturvärdesbedömning enligt en av PanCert framtagen modell för att på ett praktisk och enkelt sätt värdera vilka naturvärden som kan finnas i olika skogsbestånd.

Åkulla

Utbildningen var förlagd till Åkulla som ligger i Varbergs inland, inom det så kallade centralhalländska bokskogsområdet. Sydveds skogsbruksutvecklare Niklas Fogdestam höll i trådarna och den som stod för själva utbildningen i handhavandet av bedömningsmodellen var Martin Pilstjärna som driver ett konsultföretag och är specialist inom området.

Hur gör man?

PanCert har utvecklat en digital funktion baserad på en mycket smidig bedömningsmetod.
Funktionen kan köras i såväl mobil, platta och dator.

Snabb i triviala bestånd

I många produktionsbestånd är naturvärdesbedömningen snabb och enkel. Då ska även metoden var
det. I PanCerts metod görs bedömning i två steg. I första steget analyseras om naturvärden alls
förekommer. Om så inte är fallet är bedömningen klar på mindre än en minut.

4+1 bedömningspunkter

Om specifika naturvärden observeras går man vidare till andra steget. Där ska fem
bedömningspunkter gås igenom.

  • Naturvärdesträd
  • Död ved
  • Beståndsvariation
  • Mark- och vegetationstyp
  • Som sista punkt ska anges om beståndet hyser kända rödlistade arter

När dessa bedömningar är gjorda ges ett samlat betyg som leder till slutsats om hur beståndet ska
hanteras.

Text: Eddie Nilsson Foto: Fredrik Samuelsson