Aktuellt / Senaste nytt

Utbildningsinsatser för bättre grothantering

Publicerad 2021-06-02

I vår har Sydved tillsammans med Stora Enso Bioenergi, Sebab, genomfört utbildningsinsatser kring hantering av skogsbränslen. Målet med övningarna har varit att förbättra kvaliteten på materialet genom att använda rätt metoder i hela kedjan.

Just detta utbildningstillfälle ägde rum norr om Ullared där en avverkningsgrupp då befann sig för att utföra föryngringsavverkning på uppdrag åt Sydved. Dagens utbildningsansvarig var Johan Gregow som arbetar som försörjningsledare på Sebab och ansvarar för biobränsleflödena på distrikt Hylte.

Fokusområdet under dagen var att skapa en diskussion kring det praktiska utförandet kring grotanpassning och med gemensamma krafter bli bättre på att hantera biobränslen på de områden där förutsättningarna finns.

Avslutningsvis besöktes en befintlig grotvälta med målet att studera vältans uppbyggnad och placering i terrängen för att uppnå en attraktiv produkt för nästa led i kedjan.

  Johans tips för en bra grothantering

  • Ingen grönrisskotning i barrdominerade bestånd för att undvika att få med kväve från barren ut från skogen till värmeverken.
  • Låt grothögarna ligga och torka på hygget innan de skotas ihop till en stack, skotning sker bäst under månaderna maj-augusti.
  • Sträva efter att skota ut materialet till bilväg för att sedan kunna flisas med lastbilshugg.
  • Viktigt att tänka på vältans placering, flisning sker främst under vinterhalvåret därav krävs bra framkomlighet.
  • Grenar och toppar som har förorenats får ej ligga i grotvältan.
Johan Gregow från Sebab.

Johan Gregow från Sebab.

Reinhardh Ziegler, virkesinköpare på Sydved i området kring Kungsbacka.

Reinhardh Ziegler, virkesinköpare på Sydved i området kring Kungsbacka.

Text och foto: Adam Everås