Aktuellt / Senaste nytt

Vilken planta ska sättas?

Publicerad 2020-03-06

Anders Elling från Svenska Skogsplantor och markägare Stefan Olsson resonerar om vilken planteringsåtgärd som är lämplig.

Gården i Attanäs ligger alldeles vid havet längst ner i Sveriges sydöstra hörn. Efter att havet drog sig tillbaka lämnades ett jämt tjockt lager av kullersten ovanpå ett vattenförande lager av sandsten.

Nyttan av en markberedning här bedömdes ringa. En stor täckrotsplanta utan föregående markberedning ansågs här vara bästa alternativet.

Foto: Carl-Erik Ohlsson