Skogsbruk / Skogsskötsel

Just nu i din skog – april, maj och juni

Publicerad 2021-06-10

Här tipsar vi om skogliga aktiviteter som passar bra att göra i skogen i vår. Kontakta din Sydvedare om du har frågor!

Snö - eller stormskador?

Vintern har rasat klart, och tidig vår är en bra tid att undersöka om vintern orsakat snö- eller stormskador i din skog. Se till att stormfällda träd tas om hand och transporteras bort från skogen. Enstaka snöbrott är inte så farligt, men handlar det om många träd bör man även ta hand om dessa. Markera enkelt i Sydveds app.

Status på skogsbilvägen

Ta en tur längs dina skogsbilvägar och se hur de har klarat vintern och tjällossningen. Extra viktigt om du planerar en större åtgärd där det kommer bli många transporter på vägarna.

Gallring – skoglig friskvård

Gallring kan man göra året runt, på sommaren behandlar man stubben med Rotstop för att minska risken för rotröta. Träden som är för klena, skadade eller sjuka för att kunna utvecklas optimalt gallras bort. De man väljer att behålla gynnas av att de får större utrymme och ökar i tillväxt.

Röjning

Röja i granskog kan man göra året runt, men våren är en bra tid då man får en god överblick av läget innan löven har slagit ut. Vad gäller grövre tall (med en diameter på mer än 7 cm) passar det att röja från mitten av maj till mitten av juli. Detta då märgborren svärmar från mitten av april till början av maj och lägger sina ägg i färskt virke. Tunnare tall går bra att röja året om.

Inspektera föryngringarna

Har plantorna du satte i fjol klarat sig eller behöver du hjälpplantera? Nu, innan all grönska kommer fram, är det lättare att få en överblick på det nyplanterade hygget.

Text: Annsofie Öhman Foto: Sara Landstedt (bild röjning)