Aktuellt / Senaste nytt

Certifiering – kvittot på att du brukar skogen hållbart

Publicerad 2023-09-18

Är du nyfiken på vad det innebär att certifiera sitt skogsbruk och vilka förändringar du i sådana fall behöver göra? Sydveds Niklas Fogdestam berättar vad som gäller för FSC och PEFC.

Faktum är att de flesta skogsägare redan sköter sin skog i standardens anda, och att det egentligen inte är så krångligt att ta steget fullt ut, menar Niklas Fogdestam som är skogsbruksutvecklare på Sydved.

Certifieringen blir snarare ett sätt att skapa struktur och ett slags kvitto på att man sköter sin skog på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, med respekt för människor och miljö. Ett annat plus är att man får mer betalt för certifierat virke.

Ingen skillnad när man avverkar

Vad gäller en specifik avverkning på Sydved är det ingen skillnad mellan att avverka enligt Generell Naturvård, som är Sydveds standard vid avverkningar, och FSC® -CO15573 eller PEFC/05-22-109.

– Däremot tillkommer en del krav som är kopplat till en certifierad skogsfastighet. Alla skogsbruksplaner som görs idag är ju som man säger ”gröna” och anpassade för att skogsbruket ska kunna certifieras.

Som certifierad är det ju ett krav att följa naturvården i planen, medan man kan välja mer fritt om man inte har ett certifierat skogsbruk.

Skogsbrukscertifiering handlar om att ta hänsyn till och finna en balans mellan sociala, biologiska och ekonomiska värden.
Niklas Fogdestam

Löv, naturvärdesträd och högstubbar

Niklas listar andra punkter som gäller för certifiering:

  • 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen som består av frisk och fuktig mark ska under merparten av omloppstiden domineras av lövträd.
  • 5 procent av den produktiva arealen ska avsättas för naturvård (NS eller NO). Ytterligare 5 procent ska användas för anpassad skötsel, denna skogsmark ska skötas med fokus på att bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden på fastigheten. Här har du alltså möjlighet att utveckla det som är unikt med just din fastighet.
  • 3 högstubbar ska lämnas per hektar i alla typer av avverkningar.
  • Högst 5 procent av arealen får bestå av främmande trädslag.
  • 10 levande träd ska lämnas per hektar i avverkningen. Vid avverkningar över 4 hektar ska ännu fler lämnas enligt särskilda regler. I första hand sparas alla naturvärdesträd och om det inte räcker fyller man på med stormfasta träd med potential att utveckla naturvärden.
  • 10 procent av stammarna efter röjning och gallring ska bestå av löv, jämnt fördelat i beståndet.

Hur gör jag?

Sydved får göra gruppcertifieringar av enskilda skogsägare. För dig som skogsägare betyder det att du bara behöver ta kontakt med din virkesköpare om du vill bli certifierad. En oberoende revisor kan göra kontroller av ditt skogsbruk. Om det är någonting som inte uppfyller standardens krav, får du viss tid på dig att rätta till bristen.

Text: Annsofie Öhman Foto: Kerstin Jonsson