Aktuellt / Senaste nytt

Grotutbildning på distrikt Jönköping

Publicerad 2019-01-24

Sydveds distrikt Jönköping arrangerade i slutet av januari en utbildning för att öka medvetenheten kring grotuttag i föryngringsavverkningar. I utbildningen medverkade både virkesköpare och entreprenörer för att dela olika erfarenheter.

Under dagen resonerades det om hur det går att öka produktiviteten vid grotuttag. Bland annat då genom att i avverkningsprocessen planera för var det är lämpligt, beroende av bärighetsförhållanden och transportavstånd till avlägg.

Utbildningen hade också fokus på hur man som skördarpilot kan planera för att få ett så bra vägnät som möjligt, vilket gör att virkesskotningen blir så effektiv som möjligt. Andra punkter under dagen var avlägg för virke och grot, och dess betydelse för att lyckas med ett så bra tillvaratagande av groten som möjligt.

Text och foto: Carl Philip Sandberg