Aktuellt / Senaste nytt

Utbildningsdagar på distrikt Jönköping

Publicerad 2019-04-30

I april månad har Sydved tillsammans med sina entreprenörer och inköpare haft utbildning i bland annat generell naturvård, gallring och effektivt tillvaratagande av skogsbränsle.

Sydved har tillsammans med inköpare och entreprenörer fördjupat sig inom områdena Generell naturvård både i teorin och praktik för att kunna möta kraven för naturvårdsmål och markägarens önskemål. Stubbehandling i gallring för att minimera risken för rotröta. Förröjning, planering av föryngringsavverkning för att på ett effektivt sätt kunna utvinna skogsbränsle i form av (grot).

Nya massavedsbestämmelser

Det har även varit utbildning för de kommande massavedsbestämmelserna och besök på sågverk/mätstation för att öka medvetenheten även inom detta område. Framförallt har det diskuterats mätningsbestämmelser kring timmerkvaliteter och massaved.

Om gallring på Tönnersjöhedens försökspark

Gallringsakademin har haft utbildning i Simlångsdalen på Tönnersjöhedens försökspark (SLU) under två dagar. Här har fokus varit på nya skördarförare och inköpare inom Sydved. Detta för att öka kompetensen ytterligare kring området gallring och hur den bör utföras på bästa sett och därmed kunna tillgodose skogsägarens önskemål.

Om granbarkborren

Granbarkborren har varit ett samtalsämne under utbildningsdagarna, där det bland annat anordnats informationskvällar tillsammans med Skogsstyrelsen för både skogsägare, entreprenörer och inköpare.

Text: Carl Philip Sandberg Foto: Daniel Axelsson, Carl Philip Sandberg, Lotta Herbertsson