Aktuellt / Senaste nytt

Magnus Uhrskog AB arbetar för framtidens skog

Publicerad 2019-02-14

Magnus startade företaget tillsammans med sin fru Sara 2013, och sedan dess har de vuxit med ungefär en heltidsanställd om året. Magnus Uhrskog AB ungskogsröjer största delen av året, men åtar sig också det mesta när det kommer till manuellt arbete i skogen.

För att undvika att bli säsongsberoende som många andra skogsföretag, utför de många varierande tjänster som gör att verksamheten kan leva under hela året. De hugger bland annat ek, besvärliga tomtträd, specialfällningar, övergrovt, plantering, dikesrensning, utsättning av rågångar, planeringsarbeten, viltbehandling, insektsskydd och snöskottning.

Framtidsvisionen är att utveckla företaget och uppmuntra våra anställda så vi får dem att trivas på jobbet.
Text och foto: Niklas Andersen