Aktuellt / Senaste nytt

Skogsägarbesök på Nymöllas pappersbruk

Publicerad 2018-05-13

I samband med att sommarvärmen kom på allvar till södra Sverige passade Sydveds distrikt Älmhult på att bjuda ett drygt 80-tal skogsägare på två bussresor till Stora Ensos massa- och pappersbruk Nymölla utanför Bromölla. Resan bjöd bland annat på en förevisning av fjärrmätning, en rundvandring i pappersbruket och ett besök i områdets vackra bokskogar.

Syftet med resan var att presentera nyheter och utvecklingar som har skett sista tiden på Nymölla och hos Sydveds ägare Stora Enso. Distrikt Älmhult ville också informera och inspirera skogsägarna genom ett besök i skogarna utanför Vånga.

För många började dagen tidigt då bussarna startade från Lammhult ena dagen och Lagan i mörka Småland andra dagen och på sina resor ner till Nymölla fyllde man två bussar med skogsägare.

Den nya fjärrmätningen på Nymölla

Sedan slutet av 2017 har mätstationen på Nymölla haft en ny utformning och numera sker all rundvedsmätning med hjälp av videokameror som systematiskt tar bilder över virkeslassen.

Sydveds transportledare Anders Westström kunde med hjälp av utsikten över timmerbilarna från bussen förklara den nya mätningsrutinen för skogsägarna, medan timmerbilarna i god ordning rullade igenom mätriggen.

Den nya mätningsrutinen skiljer sig inte mycket från den gamla förutom att numera sitter virkesmätaren på fjärrmätningscentralen i Sundsvall och har god tid på sig att i lugn och ro mäta massaveden. På plats i Nymölla sker än kontrollmätningar på slumpvis utvalda provlass. En annan av fördelarna med den nya rutinen är bilderna sparas och finns kvar under flera år efter mätningen.

Rundvandring i pappersbruket

Nymölla har sedan 1972 haft ett pappersbruk inkopplat till massabruket och i två olika grupper fick skogsägarna sig en trevlig rundvandring och se hur brukets berömda Multicopy skrivarpapper tillverkas. De skogsägare som inte besökte pappersbruket fick lyssna på information om Nymölla och fick även se ett axplock av nya spännande produkter inom Stora Ensos produktportfölj såsom CLT (Cross Laminated TImber) eller biokomposit som tillverkats på Stora Enso Hylte.

Middag på kunglig mark

Efter besöket på Nymölla åkte bussen vidare till Bäckaskogs Slott för lunch innan det bar ut i skogen för att avslutande pass.

Grangallring och gallringsstrategi och ny beståndsdata

Sydveds Ludwig Björkman hade verkligen gått till botten för att ta fram ett intressant underlag för att ge en snygg presentation av det 27 åriga granbestånd som han valt.

Beståndet gallrades 2016 på våren och tack vare att många av Sydveds skördare tidigt hade installerat funktionen med automatisk gallringsfunktion fanns ett gott underlag för att laborera vidare med tänkbar skötsel med gallringsprogrammet Ingvar som hjälpmedel.

Ingvar ville med automatgenerering inte gallra beståndet mer men med två gallringar enligt Ludwigs förslag så kunde beståndet drivas fram till en högre slutavverkningsvolym än för grundförslaget och med nästa dubbel så grov medelstam vid samma slutavverkningsålder. Ludwigs nuvärdeskalkyl för beståndet blev också betydligt bättre med två gallringar.

En annan sak som gallringsdatan avslöjade var att det ståndortsindex som var satt i skogsbruksplanen från 2010 var underskattat då överhöjden pekade på en högre tillväxt och istället för G32 var den G36.

En inblick i bokskogsskötsel

Nymölla förbrukar inte bara en stor mängd barrmassaved utan också mycket bokmassaved. Bokens utbredning är främst i Skåne och de sydliga delarna av Blekinge och Halland. Men enskilda bokbestånd finns spridda över hela Kronoberg, dock saknas ofta traditionen och kunskapen att sköta bokskogen som en produktionsskog.

Därav höll Sydveds Viktor Jonsson en grundlig genomgång om vad som är viktigt att tänka på vid skötsel av ädellöv som bok med Trolle Ljungbymodellen. Man kan till skillnad från barr gallra boken många fler gånger och med hjälp av försiktiga och återkommande uttag plocka bort kvalitetsmässigt sämre träd ur bestånden. På detta sätt styrs tillväxten till rätt träd och ger möjligheten att under kontrollerade förhållanden självföryngra skogen på ett enkelt och billigt sätt samtidigt som de stora träden fortfarande växer och ökar i värde.

Som avslutning bjöds det än en gång på kaffe, denna gången i en glänta i skogen innan bussarna åter rullade iväg hemåt och passerade bland annat vackra vägar med fruktodlingar och sjöar ner mot dalen i Vånga.

Maj 2018

Bilder från rundvandringen på Nymöllas pappersbruk och besöket i skogarna söder om Vånga.

Bilder från rundvandringen på Nymöllas pappersbruk och besöket i skogarna söder om Vånga.

Text: Viktor Jonsson Foto: Anders Westström, Greger Nilsson och Viktor Jonsson