Aktuellt / Senaste nytt

Skogskväll i Södra Ljunga tillsammans med Handelsbanken

Publicerad 2019-02-12

Sydveds Axel Hjelm, Ludwig Björkman och Oskar Swahn arrangerade den 7 februari, tillsammans med Handelsbanken Skog och Lantbruk, en skogskväll för skogsägare från Markaryd och Ljungby med omnejd. Handelsbanken föreläste bland annat om på vilket sätt skogsbruksplaner är viktiga utifrån en ekonomisk synvinkel.

Kvällens gäster från Handelsbanken Skog och Lantbruk var Torbjörn Danielsson och Jerker Clarensson. De pratade om varför vi äger skog, skogspriser i kr/m3sk och kr/hektar, varför det är så viktigt att ha en skogsbruksplan och vilka frågor banken ställer vid kreditgivning.

Enligt Handelsbanken undersökningar äger 35 procent av skogsägarna skogen för att det är en långsiktig god investering och 19 procent äger skog för rekreation och jakt.

Från historia till science fiction

Oskar Swahn, distriktschef i Älmhult, presenterade Stora Enso och dess historia, ett av de två företagen som äger Sydved. Oskar pratade sedan om morgondagens skogsprodukter och den ljusa framtid som nu finns, med mycket nytänkande kring träbaserade produkter.

Stora Enso är just nu ledande på att ta fram ny produkter som bland annat biokomposit och CLT, Cross Laminated Timber, vid sina anläggningar runt om i världen. Biokomposit tillverkas redan idag vid Hylte Bruk av delar av den granmassaved som levereras från Sydved. Biokompositen är ett material som tagits fram för att på sikt ersätta plast och minska vårt fossilberoende i världen.

Som avslutning höll Oskar en snabbkurs i hur skogsägaren i olika steg enkelt ska tänka för att sköta och bruka sin skog på ett lönsammare sätt. En viktig punkt som han tryckte på var vikten av att röja i tid för att ge beståndet det optimala förutsättningar.

Smygtitt på vårens plantor

Inköparna Ludwig och Axel avslutade hela kvällen med att presentera vårens olika plantor, såsom gran, sitkagran och tall. Skogsägarna passade även på att ställa frågor kring val av plantmaterial, tidpunkt för plantering och liknande.

En lyckad kväll enligt många!

Text: Lisa Skagerberg Foto: Ludwig Björkman