Aktuellt / Senaste nytt

Stolpavverkning i trakterna kring Ljungby

Publicerad 2021-02-18

Väster om Ljungby har Sydved och entreprenören Berntsson & Årzen slutavverkat hos två skogsägare. Skogen var blandad med gran och tall och som blivit omkring 100 år gammal. Tallen var bitvis rejält lång och bestod av grova dimensioner, vilket har gjort det möjligt att aptera stolpar som ett specialsortiment.

På området har det lämnats fröträd för att föryngra tall naturligt, i kombination med glesplantering av gran. Förhoppningen är att det ska bli en liknande blandskog med tall och gran i framtiden.

Varierande längd

Längden på stolparna varierade mellan 17 och 23 meter med en toppdiameter under bark på omkring 20-22 cm. Det blir alltså rejäla bitar för skotaren att lunna ut. Innan avverkningen startar synas stolparna ut och färgmärks med aktuell längd på varje stolpe.

Slutprodukten är långa stolpar för el och teleledning.

Kontakta oss

Är du nyfiken på om du har stolpar i din skog, titta efter långa och raka tallar med en diameter på minst 36-40 cm på 1,5 meter höjd alternativt kontakta oss.

Stolparna är precis avverkade och nästa steg är att skotaren ska lunna ut stolparna till avlägg.

Stolparna är precis avverkade och nästa steg är att skotaren ska lunna ut stolparna till avlägg.

Stolparna lunnas ut pga. den långa längden.

Stolparna lunnas ut pga. den långa längden.

Avlägg vid bilväg.

Avlägg vid bilväg.

    Lunning

  • Lunning är ett sätt för att få ut virket ur skogen genom att släpa knippen av stammar eller stockar mot marken med häst, vinsch eller motordrivet fordon. Metoden är i dag sällsynt i svenskt skogsbruk.

Text och foto: Fredrik Samuelsson