Aktuellt / Senaste nytt

Stolpträff i tallskogen

Publicerad 2019-05-02

I mitten av april var distrikt Kalmar ute i skogen för att träffa Rundvirke skog, som är uppköpare av helstammar av tall som tas ut ur slutavverkningar för att sedan förädlas till telefon- eller eltransmissionsstolpar.

De viktigaste faktorerna som gör ett bestånd är lämpat för stolputtag är både att det finns tillräckligt många stammar att välja bland hos dessa och att höjden på tallarna är tillräcklig.

Stammarna apteras nämligen i längder mellan 16 till 23 meter. Stolparna får inte innehålla tvär- eller slängkrökar.

Utsyning av dessa görs utan kostnad för dig som markägare. Är du nyfiken på detta så kontakta din Sydvedare för en tur i tallskogen!

Text och foto: Anton Bertilsson