Skogsbruk / Skogsbruksplan

Det här hittar du i Sydveds skogsbruksplan

Publicerad 2018-04-30

Skogsbruksplanen innehåller all information om din skog. I planen syns vad som måste göras snart, och vad som kan vänta några år. Här finns alla data om alla avdelningar, hur små de än är. Bra underlag för planering på kort och lång sikt, alltså.

​Planen kan läsas på olika sätt, beroende på vad du vill göra i din skog. Viktigast är att ta reda på vilka åtgärder som inte kan vänta. Skogsinnehavet i planen består av ett eller flera skiften. Varje skifte är indelat i ett antal avdelningar.

Beskrivning av fastigheten

I planen finns en beskrivning av alla avdelningar. Både i tabellform och i viss mån även på karta.

Du hittar bland annat de här uppgifterna i tabellerna:

 • Ålder
 • Huggningsklass (exempelvis slutavverkning, röjning, gallring)
 • Ståndortsindex (exempelvis T28, G25, B22)
 • Virkesförråd, både per hektar och för hela avdelningen
 • Målklass
 • Trädslagsfördelning
 • Beskrivning i klartext (exempelvis olikåldrigt, gynna löv)
 • Åtgärd (exempelvis gallring, föryngringsavverkning)
 • När, det vill säga tidpunkt
 • Uttag inklusive tillväxt
 • Årlig tillväxt

En viss del av informationen i tabellerna finns illustrerad i kartorna. Ett exempel: En kartbild visar angelägenhet; det vill säga när det är dags att göra en föreslagen åtgärd. På kartorna finns också kulturminnen och bilvägar markerade.

Åtgärdsförslag för 10 år framåt

En beskrivning av varje enskilt bestånd med förslag på lämpliga åtgärder under den närmaste 10-årsperioden; till exempel plantering, röjning eller gallring. Möjlighet att själv notera vad som har utförts; exempelvis volymuttag, åtgärdad areal, intäkter och kostnader.

Naturvård och målklasser

En beskrivning av de naturvärdesklasser som planläggaren har kommit fram till under fältarbetet på fastigheten. Med naturvärdesklasserna som grund fastställs målklasser för bestånden. Genom att ange målklass för ett bestånd anger man inriktningen på skogsskötseln. I ett modernt skogsbruk strävar man efter att nå balans mellan produktions- och miljömål.

Grunden för skogsbrukscertifiering

Med en skogsbruksplan lägger du också grunden för att certifiera ditt skogsbruk enligt FSC®– C015573 eller PEFC™.

  Hur går det till?

 • Digitalt och i pärm
  Registrera dig på Min skog, som är dina personliga sidor på Sydved, så finns din skogsbruksplan där. Du kan också få planen i en pärm.

  Självkostnadspris
  Sydved erbjuder Aktiv Skogplan till självkostnadspris. En, enligt många skogsägare, lönsam investering.

Text: Annsofie Öhman Foto: Anders Ehrenström