Aktuellt / Senaste nytt

Lär känna din skog från topp till tå

Publicerad 2019-01-08

Lär känna din skog från topp till tå! Då blir det lättare att besluta om alla åtgärder som behövs för att utveckla skogen på det sätt just du vill, vare sig det handlar om att gynna jakten, utveckla natur- och kulturvärden eller något annat.

Inspektera själv

Ett enkelt första steg är att själv göra en inspektionstur i sin skog.

  • Ser skogen ut att må bra eller upptäcker du till exempel angrepp av skadeinsekter som borde åtgärdas?
  • Börjar det bli dags att röja eller gallra i några bestånd?
  • Är skogsbilvägarna i bra kondition eller behöver du kanske lägga på lite extra grus?

Träffa en Sydvedare

Nästa steg kan vara att kontakta sin Sydvedare som då kommer ut till din fastighet. Gemensamt går ni en runda i din skog; Sydvedaren kan både svara på dina frågor och komma med ett mer samlat åtgärdsförslag. En skoglig tjänst som är helt kostnadsfri.

Gör en skogsbruksplan

Ett riktigt bra underlag för att utveckla din skog får du när du har en aktuell skogsbruksplan.

Den visar tillståndet på skogen och ger en uppskattning om hur fastigheten kommer att utvecklas tio år framåt. En skogsbruksplan är ett ovärderligt verktyg för dig som vill bedriva ett aktivt och välbalanserat skogsbruk.

Planen består av tre huvuddelar
Fakta om fastigheten (arealer, virkesförråd, trädslagsfördelning, ålders- och huggningsklasser med mera).

  • Kartor (översiktskarta och kartor med åtgärdsförslagen).
  • Åtgärdsförslag (beskrivning av de enskilda bestånden och skötselrekommendationer).

En skogsbruksplan är också ett första steg mot en FSC®- eller PEFC-certifiering av din skogsfastighet.

Text: Annsofie Öhman Illustration: Frida Axell