Aktuellt / Senaste nytt

Rickard tipsar: Jobba så här med skogsbruksplanen!

Publicerad 2022-06-30

Rickard Haraldsson på Sydved har under många år jobbat med skogsbruksplaner. Här delar han med sig av några tips om hur man kan jobba med skogsbruksplanen.

  1. Skaffa dig en översikt av åtgärderna i din skogsbruksplan, för att få koll på vad som behöver göras inom en snar framtid och vad som kan vänta. Det är hela vitsen med planen!
  2. När du utfört en skoglig åtgärd, glöm inte att notera denna i planen (finns utrymme för det i varje avdelningsbeskrivning). Är ju lätt man missar att notera vad och framför allt när man gjort något i sin skog.
  3. Du som har skogsbruksplan har extra stor nytta av Sydveds app. Använd appen när du går igenom hela din fastighet. Du får en riktigt bra översikt och lär dig mycket om din skog. Du ser olika bestånd och kan också enkelt och direkt markera vindfällen och barkborreträd.
  4. Genom att utföra de föreslagna åtgärderna i skogsbruksplanen skapar man ett aktivt skogsbruk, som i sin tur ger en friskare skog med ökad tillväxt.
  5. Finns det avdelningar med målklass NS (naturvårdande skötsel) på din fastighet? Tänk på att dessa områden inte ska lämnas helt orörda, utan att skötselåtgärder måste till, så att naturvärdena faktiskt höjs. Jag har stött på skogsägare som är rädda för att genomföra någon åtgärd överhuvudtaget.
Rickard Haraldsson

Rickard Haraldsson

Text: Annsofie Öhman