Inspiration / Djur och natur

Mindre skogsmus

Denna lilla gnagare gör framförallt sina bestyr på natten. Liten, så liten, hoppar och klättrar den gärna. Honorna väger bara runt 14 gram. Skogsmusen är dessutom en riktigt vass simmare.

Hanarna väger runt 25 gram, att jämföra med honornas cirka 14 gram. Honan föder upp till fyra kullar om 4–7 ungar per år och är dräktig i 21–26 dagar. Ungarna väger endast omkring 2–3 gram vid födseln. Fullvuxen mäter arten 6–15 cm, exklusive svansen som kan vara lika lång som kroppen. Mindre skogsmusen har gråbrun
översida, gradvis ljusnande till ljusgrått på undersidan. På bröstet har vuxna djur en gulaktig fläck.

Arten mindre skogsmus (apodemus sylvaticus) har också en större släkting, som logiskt nog heter större skogsmus, och arterna kan vara svåra att skilja åt. Båda arterna gillar att gräva gångar i marken, där även bona brukar vara belägna.

Mindre skogsmusen är allätare med tonvikt på vegetabilier. Helst frön av olika gräsarter, men den håller också till godo med bland annat örter, blad, rötter, frukt, svamp, insekter, maskar och snäckor.

Text: David Söderlind