Foto: Svenska Träskyddsföreningen/Örjan Karlsson

Foto: Svenska Träskyddsföreningen/Örjan Karlsson

Inspiration / Hem och lantliv

Bygg hemma med trä från svenska skogen

Publicerad 2022-06-16

Sommarens "hemester"-trend lyfter efterfrågan på svensk träråvara. Impregneringsverken har fullt upp med att leverera till alla hemmafixare som altaner och soldäck. Ligger du också i startgroparna? Svenska Träskyddsföreningen delar med sig av inspiration och tips till dina projekt.

Svenska träskyddsföreningen är branschföreningen för företag som utvecklar och tillverkar trävaror som har behandlats för bättre beständighet. Bland medlemmarna finns ett 60­-tal företag som specialiserar sig på träförädling, främst impregneringsföretag. Föreningen har en lång tradition av att driva den tekniska utveck­lingen inom branschen och har sina rötter i det som en gång hette Träimpregneringsföreningen.

De senaste 40 åren har branschen genomgått en stor struktu­rell förändring, berättar Fredrik Westin som är vd för Svenska Träskyddsföreningen.

– Från att ha varit flera hundra impregneringsverk finns det i dag omkring 50 anläggningar i Sverige.

Svensk furu dominerar

Hemmafixaren som vill bygga ute kan välja mellan många olika alternativ – från tryckimpregnerat till andra behandlade och obe­handlade material, bland annat i form av lärk, tall, gran och diverse importerade exotiska träslag. Det trä som tryckimpregneras av Svenska Träskyddsföreningens medlemmar kommer från Svenska skogar.

– Vad vi känner till så är det ingen av våra medlemmar som använder sig av utländsk råvara. Huvudsakligen handlar det om furu.

– Granens ved är för tät och passar därför inte särskilt bra för impregnering, förklarar Fredrik Westin som menar att impregnerat trä är det mest hållbara för dig som ska bygga ute.

– Ibland talas det om obehandlad kärnfurutall, senvuxen eller vinter­skördad tall som ett alternativ till behandlat virke. Men fältförsök gjorda av RISE (Research Institute of Sweden) och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) visar att beständigheten inte är bättre. Splint­veden håller tre till fem år, kärnveden i sju till åtta år innan träet får rötskador. Ska du byta trall och vill att den ska hålla länge så bör den vara impregnerad, anser Fredrik Westin.

En snygg utedusch där virket fungerar som både stänk- och insynsskydd. Utgångspunkten är en stor tunna som klätts med NTR-virke. Foto: Svenska Trädskyddsföreningen/Örjan Karlsson.

En snygg utedusch där virket fungerar som både stänk- och insynsskydd. Utgångspunkten är en stor tunna som klätts med NTR-virke. Foto: Svenska Trädskyddsföreningen/Örjan Karlsson.

Vill du inte såga ner dina vackra träd när du bygger altan? Bygg in det istället! Tänk bara på att göra urtaget så stort att stammen får utrymme att växa. Foto: Svenska Trädskyddsföreningen/Örjan Karlsson.

Vill du inte såga ner dina vackra träd när du bygger altan? Bygg in det istället! Tänk bara på att göra urtaget så stort att stammen får utrymme att växa. Foto: Svenska Trädskyddsföreningen/Örjan Karlsson.

Litet klimatavtryck

Även produkterna har genomgått stora förändringar och är i dag anpassade efter samtidens krav.

– Branschen har investerat mycket tid och resurser i att utveckla ny teknik för funktionella och miljövänliga produkter. Dagens tryck­impregnerade träprodukter har god beständighet, är miljöanpassade och påverkar inte hälsan, men vi vet att det fortfarande lever kvar en del missförstånd som grundar sig på hur det såg ut förr.

När du fixar hemma ska du välja Ntr­märkta produkter, tipsar Fredrik Westin. NTR, som står för Nordiska Träskyddsrådet, är branschens obe­roende kontroll­ och kvalitetssystem som gäller i alla de nordiska länderna. Förutom rötbeständigheten, som redovisas i flera olika klasser för olika användningsområden, kontrolleras också att träskyddsmedlet är godkänt av kemikalieinspektionen och uppfyller kraven på miljö och hälsa.

– Eftersom svenskt Ntr­märkt virke är lokalproducerat genererar det också mycket lägre koldioxidavtryck än exotiska träslag och sibirisk lärk.

Fördubblad efterfrågan

Att våren och sommaren 2020 kommer att innebära en ökad efter­frågan på svenskt tryckimpregnerat virke, det står klart redan nu.

– Vi gjorde en rundringning till ett 20­-tal medlemmar i början av april. De upplevde då en mycket bra försäljning och konstaterade att antalet hemmafixarprojekt har växt i takt med att svenskarna ofrivilligt har fått mer ledig tid. Våren innebär visserligen alltid hög­säsong men i år finns det medlemmar som talar om en fördubblad orderingång, säger Fredrik Westin som berättar att även exporten till våra grannländer, bland annat Danmark, går mycket bra.
Det här är en bild som bekräftas även av Byggmaterialhandlarna som konstaterade en stark försäljningsutveckling av byggmaterial redan i mars. Försäljningen hade då ökat med 11,5 procent jämfört med i mars 2019.

– Den tidiga våren och mer tid hemma till följd av distansarbete och andra inställda aktiviteter kan ha genererat fler hem-­ och träd­gårdsprojekt, konstaterar Monica Björk som är vd för branschor­ganisationen Byggmaterialhandlarna.
Som skogsägare kan du alltså glädja dig åt dina hemmaprojekt av flera anledningar den här sommaren. Om du vill ha ännu mer inspiration hittar du fler förslag och kompletta, kostnadsfria bygg­beskrivningar hos Svenskt Trä, svenskttra.se.

  Välj rätt ytbehandling

  • Den klassiska oljan funkar bäst på tryckimpregnerat trä. Minskar risken för sprickbildning och träet blir mjukt och skönt under fötterna.
  • Med pigmenterad olja får du personlig prägel på ditt projekt. Grått, vitt och brunt är några alternativ.
  • Undvik svarta pigment som drar åt sig värme; en altan kan då bli för varm att gå på sommartid.
  • Vänta med att olja in träet tills det har torkat. Fukthalten ska vara under 16 procent. Lägger du trallen på våren kan det vara klokt att vänta till hösten.
  • Spara förpackningen. Då vet du vilken olja du har använt när det är dags för underhåll.

  Att tänka på när du bygger med tryckimpregnerat virke

  • Använd svenskt NTR-märkt virke. Då får du en rötskyddsgaranti som gäller i 20 år.
  • Om virket kommer i kontakt med mark eller byggs in mot syllar, plintar eller betongplattor ska du välja tryckimpregnerat trä i klass NTR/A.
  • Använd tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/AB till oskyddat trä ovan mark.
  • Spik, skruv, bult och vinkelbeslag ska vara ordentligt rostskyddade.
Text: Amelie Bergman