Inspiration / Jakt och friluftsliv

Därför trivs du så bra i skogen

Publicerad 2022-10-11

Hösten är här, för många den allra bästa tiden att vistas i skogen. Nya siffror visar också att vi svenskar tillbringar alltmer tid i skog och mark. En förklaring till att vi trivs så bra i naturen sägs vara att den gör att vi ser saker i ett större sammanhang och fokuserar mindre på oss själva.

Kanske du ska ut och jaga i höst eller bara ta en lov och titta till något av dina bestånd? Skogsägare tillbringar förmodligen mer tid i skogen än gemene man, men även genomsnittssvensken rör sig mer och mer ute i naturen.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, hade 52 procent av svenskarna varit ute i skog och mark de senaste 12 månaderna under 2021. Det är en ökning från 2019, då siffran låg på 33 procent.

– Detta bekräftar det vi sett de senaste åren, men inte haft nationella siffror på. Att vistas i naturen är viktigt för många människor och har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. I en tid då stillasittande och psykisk ohälsa ökar är vistelse i naturen extra viktigt, säger Eva Stighäll på Naturvårdsverket.

Det finns också flera teorier som pekar på att det är evolutionära skäl som gör att vi mår så bra i naturen. Att vi trivs i miljöer där det finns resurser för vår överlevnad med biologisk mångfald, där det finns vatten, mat och skydd. Naturen kan också göra att vi ser saker i ett större sammanhang och fokuserar mindre på oss själva.

Variationsrikt men inte krävande

Samhället har förändrats på ett sätt som gör att vi sitter still mycket mer och att många människor bor i miljöer som ställer höga krav på vår uppmärksamhet. Att vi även när som helst kan ta fram telefonen och scrolla oss fram i ett flöde som aldrig tar slut gör att vi hela tiden omges av intryck, något som kan skapa hjärntrötthet.

Att gå i skog och mark ensam eller tillsammans med andra ökar känslan av välbefinnande – både för våra sinnen och vår fysik. Skog och natur kan ge kraft och energi genom en variationsrik miljö som inte är krävande.

Ibland räcker det med att se grönska utanför fönstret för att få positiva känslor. En studie i England visar exempelvis på tydliga samband mellan bättre hälsa hos personer som exponeras för gröna miljöer än de som inte gör det. Att vara ute i naturligt dagsljus påverkar hormonnivåerna i kroppen och minskar stress. När sinnena syn, hörsel, smak, lukt och känsel stimuleras, sänks också mängden stresshormon.

Skogen tröstar i kris

Det finns också teorier om att naturen har en närmast existentiell funktion hos svenskarna. Relativt få kallar sig religiösa och många skulle skriva under på att naturen eller skogen är deras kyrka. Att vistas i skog och mark kan ge tröst och när svenskar drabbas av en sjukdom eller sorgebesked väljer många att gå ut i naturen.

Allemansrätten gör det också enklare för svenskar att komma ut i skog och mark. På de allra flesta platser får du vistas helt obehindrat i naturen. Det är unikt för Sverige och ett fåtal andra länder.

Under coronapandemin sökte sig även många svenskar ut i naturen. Vi spenderade alltmer tid utomhus. Man träffades över generationerna och grillade korv och fikade i skogen, oavsett väder. Det återstår att se om detta beteende håller i sig. Men du som skogsägare har många anledningar att komma ut i skogen och se det som en bonus att det gör gott för ditt välbefinnande!

Källa: Skogsstyrelsen, SCB, forskning.se och Naturvårdsverket

  Därför mår vi bra i naturen

  • Stresshormonet kortisol minskar i kroppen.
  • Immunförsvaret stärks.
  • Blodtrycket sjunker.
  • Koncentrationsförmågan ökar.
  • Minnet blir bättre.
  • Risken minskar för psykisk ohälsa.
Text: Sanna Casson Foto: iStock