Foto: Jaktia

Foto: Jaktia

Inspiration / Jakt och friluftsliv

"Du skapar inga bra hundar i hundgården!"

Publicerad 2022-09-26

Möt Rasmus Liljeblad, som driver YouTube-kanalen Jaktpuls, där hans jaktfilmer hela tiden lockar nya tittare. Många fascineras av det nära samspelet mellan Rasmus och hans hundar i olika situationer. Här berättar han mer om hundar, jakt och hur man kan tänka för att kombinera skogsbruk och viltvård på bästa sätt.

Rasmus Liljeblad bor på en gård två mil söder om Växjö med sambo och sju östsibiriska laikor och plotthundar. Mest jagar han vildsvin och älg, men han har också ett stort intresse för rovdjursjakt, som björn och räv. Att han fastnade för skog och jakt kanske inte är så konstigt, född och uppvuxen som han är på familjegården i Småland.

– Skog, jakt och hundar har alltid varit en naturlig del av mitt liv. Min första hund, Rocky, en östsibirisk laika,
skaffade jag när jag var 17 år. Hundarna är en stor drivkraft för mig, att jobba och utveckla dem till jaktkamrater där vi har ett fint samspel oss emellan.

Utgå från jaktmarken

När Rasmus träffar andra jägare får han en hel del frågor om just löshundsjakt, ofta kring valet av hundras.

– Ett tips är att välja ras efter den jakt du kommer utöva. Börja med att tänka igenom vilka marker du sannolikt
kommer att jaga på. Om du har en mark på 100 hektar, kanske inte en spets av de mer vidsökta sorterna med långa förföljanden är att föredra. En mer kortdrivande eller stötande ras passar sannolikt bättre för just den marken.

– Personligen tycker jag att det vanligaste misstaget när man köper en hund, är att marken man jagar på är för
liten för att hunden ska kunna jaga effektivt. Det är sällan problem med att marken är för stor.

Lär dig läsa din hund

En annan viktig aspekt i hundvalet är att viltslaget man riktar in sin jakt på har en uthållig viltstam och att rasen
är lämplig för den typ av jakt som man oftast, tillsammans med jaktkamraterna, bedriver.

Exempel: Jagar man på väldigt viltrika marker där man vill ha möjlighet att skjuta alla typer av klövvilt under jakten är till exempel en plotthund inte rätt val. En plotthund är ju en specialist som endast ska jaga vildsvin och rovdjur. Då kanske man i stället ska satsa på en allroundhund.

Ett annat ämne som ofta kommer upp handlar om injagning, det vill säga hur man tränar unghundar till att bli bra jakthundar.

– A och O när man jagar in en hund är att verkligen vara i skogen med hunden. Du skapar inga bra hundar i
hundgården! Sen gäller det att kunna läsa sin hund och förstå hur mentalt mogen den är. Många startar för tidigt med jaktträningen bara för att man själv vill jaga med den, fast hunden ännu inte är mogen för det.

Kvalitet i viltstammen

En hel del jägare är ju även skogsägare; hur ska man då tänka om man både vill utveckla sin skogsfastighet och
sina viltstammar?

– Det gäller att skapa en balans mellan skogsbruket och jakten. Till att börja med så tycker jag att det är viktigt att försöka få en bra kvalitet i viltstammen, med friska djur. Här tänker jag då på vikt, ålder och så vidare. Att ha en massa vilt är i sig inget egenintresse. Så då får man i första hand skjuta de djur man inte vill ha kvar. Vidare får man titta på skogsfastigheten och försöka utröna vilka konkreta möjligheter det finns för att gynna viltet.

– Här handlar det om att viltet ska ha tillgång till foder så att de inte gnager och äter plantor och träd. Man kan anlägga viltåkrar med viltsalix till exempel. Ibland är man för effektiv när man brukar sin skog, och röjer ner allt, till och med rönn, asp, sälg och ek, så kallat rase. Det är viktigt att spara det som föda till viltet!

– Tänk också på att inte röja bort betad tall, då älg och rådjur hellre fortsätter äta på det betade trädet än tar ett nytt. Ett tips när du ska röja i skogen, är att faktiskt ta på dig dina jaktkläder, då sparar man ofta mer för viltet! Så känner i alla fall jag.

Skogen ger mig känslan av lugn och att vara hemma. Det är kravlöst att vara i skogen!
Rasmus Liljeblad

Jaktfilmer med puls!

Och så det här med Jaktpuls, hur började det?
– För ungefär tio år sedan tog jag med mig kameran på en jakt, filmade och satte ihop de bästa klippen till en film. Mina första filmer var från hundjakter efter älg, vildsvin och även björn, och det var en hel del jägare som gillade dem.

Rasmus fortsatta filma och producerade flera uppskattade DVD-filmer. Ganska snabbt blev YouTube den naturliga kanalen, och under namnet Jaktpuls samlar han nu sina filmer. Jaktpuls har 46 000 prenumeranter och mellan 40 000 och 200 000 ser hans filmer. Han filmar både själv och har hjälp av en kompis, men hela klipparbetet gör han själv. Sedan 2018 samarbetar han med Jaktia och som en av deras jaktambassadörer ingår han i Jaktia ProTeam.

– Sammanlagt har jag gjort ett 50-tal filmer, utmaningen nu när det hela blivit lite större är att filmerna hela tiden ska upplevas personliga och äkta.

Till sist, vad är det som lockar med skogen?
– Det är känslan av lugn och att vara hemma. Det är kravlöst att vara i skogen!

Text: Annsofie Öhman Foto: Jaktia