Staffan Petersson, markstrateg på Malmö stads fastighets- och gatuavdelning och Sydvedare Laura Kofoed Olsson leder naturvårdsinsatsen i Bokskogen. Förhoppningen är att bidra till ett levande rekreationsområde med höga värden för både folk och fä. Genom att kapa bokstammar i den här höjden påskyndas omvandlingen till naturskog i form av fler spärrgreniga träd.

Staffan Petersson, markstrateg på Malmö stads fastighets- och gatuavdelning och Sydvedare Laura Kofoed Olsson leder naturvårdsinsatsen i Bokskogen. Förhoppningen är att bidra till ett levande rekreationsområde med höga värden för både folk och fä. Genom att kapa bokstammar i den här höjden påskyndas omvandlingen till naturskog i form av fler spärrgreniga träd.

Inspiration / Möt Sydveds skogsägare

Bokskog i förvandling – unik naturvårdsröjning i Torup

Publicerad 2019-07-01

Bokskogen kring Torups slott är Malmöbornas egen skog och ett omtyckt utflyktsmål året runt. Nu får allmänheten en ny naturupplevelse när delar av bokskogen ombildas till naturreservat. Bakom förvandlingen står Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne och Sydveds skickliga manuellhuggare.

Malmö stad äger och förvaltar ett jord- och skogsinnehav motsvarande cirka 6 000 hektar – ett av de större skogsområdena är bokskogen kring Torups slott i Bara (som ligger i Svedala kommun) och som förvärvades av Malmö stad på 1900- talet. Totalt handlar det om ett område på cirka 360 hektar varav omkring hälften nu kommer att omvandlas till naturreservat.

Reservat för friluftsliv

I höst är det tänkt att det nya naturreservatet ska invigas. Då lämnar också Malmö stad över skötseln av området till Länsstyrelsen. Men innan dess så ska de allra bästa förutsättningarna skapas. Nu genomförs en naturvårdsröjning och gallring som kommer att påskynda områdets förvandling från produktionsskog till naturskog. Insatsen omfattar cirka 80 hektar, berättar Staffan Petersson som är markstrateg på Malmö stads fastighets- och gatuavdelning:

– Bokskogen är verkligen Malmöbornas "egen skog". Det är den enda skog som stadens invånare har tillgång till inom rimligt avstånd och det är många människor som rör sig här – särskilt under våren och hösten. Därför har det också varit viktigt för oss att betona att detta inte enbart blir ett naturreservat utan ett reservat för friluftsliv. Vi har valt att inte lägga alla ägg i samma korg. Här kommer besökarna att kunna uppleva produktionsskogens pelarsalar tillsammans med den flerskiktade bokskogen i naturreservatet, säger Staffan Pettersson.

Bokskogen är verkligen Malmöbornas "egen skog". Det är den enda skog som stadens invånare har tillgång till inom rimligt avstånd och det är många människor som rör sig här – särskilt under våren och hösten.
Staffan Petersson
Johan Nygren är manuellhuggare på Sydveds distrikt Hässleholm. Naturvårdsröjningen i Bokskogen i Torup har tvingat honom att tänkta tvärtom – spara det krokiga och ställa ut stammarna ojämnt. Resultatet är en varierad bokskog i två höjdskikt. På sikt ska skikten bli många fler.

Johan Nygren är manuellhuggare på Sydveds distrikt Hässleholm. Naturvårdsröjningen i Bokskogen i Torup har tvingat honom att tänkta tvärtom – spara det krokiga och ställa ut stammarna ojämnt. Resultatet är en varierad bokskog i två höjdskikt. På sikt ska skikten bli många fler.

Före och efter. Den täta bokridån i bakgrunden ger en känsla för hur tätt beskogat området var före insatsen.

Före och efter. Den täta bokridån i bakgrunden ger en känsla för hur tätt beskogat området var före insatsen.

Nästan som i Tyskland

– Det är väldigt roligt att få vara med och forma grunden till reservatet och göra det fint till Malmöborna innan vi skickar stafettpinnen vidare till Länsstyrelsen, säger Sydvedare Laura Kofoed Olsson som ansvarar för virkesuttaget tillsammans med fem manuellhuggare från Sydveds distrikt Hässleholm: Adam Andersson, Niclas Johansson, Sten Pålsson, Dan Lönnkvist och Johan Nygren. Arbetet inleddes i mars och kommer att avslutas under hösten 2019.

Många av de bestånd som nu röjs och gallrats har kommit upp efter stormen 1999. Eftersom det har varit oklart hur skogen skulle användas har röjningarna fått vänta och nu är det bokstavligen en djungel som manuellhuggarna har att ta sig igenom. Det påminner faktiskt om en... regnskog? Den oröjda miljön känns nästan tropisk med sitt intensivt gröna lövverk och slanka stammar tätt intill varandra. Det växer så det sprutar.

– Bokskogarna här hör till landets bästa och mest bördiga – i klass med bokskogarna i norra Tyskland, konstaterar Laura.

Flerskiktad bokskog

Målet är att skapa en flerskiktad bokskog med träd i otaliga skikt och åldrar, så som den skulle ha sett ut utan att ha blivit påverkad av människan. Men eftersom markerna här är så bördiga, så räcker det ironiskt nog inte med att låta naturen ha sin gång, utan man måste ge skogen lite hjälp på traven.
För att påskynda utvecklingen av spärrgreniga träd så kapas också vissa stammar i låg höjd.

– Just nu jobbar vi med att skapa ett andra skikt. I den skötsel- plan som har utformats av Länsstyrelsen kommer man sedan att gå in om några år för att skapa ett tredje skikt. Och så får man hålla på, förklarar Laura.

För manuellhuggare Johan Nygren innebär det att tänka tvärtom mot vad han är van vid.

– I vanliga fall hade jag ställt ut stammarna jämnt och satsat på att gynna de stammar som är raka och kvistfria. Här ska vi göra tvärtom. Vi ställer ut beståndet ojämnt – vissa grupper är väldigt täta, andra glesa och på vissa ställen röjer vi hårt och tar bort nästan allt. Vi röjer också bort många av de raka stammarna till förmån för dem som har krokar och kvistar. Det är ett väldigt kul och annorlunda uppdrag, men det tog en vecka för hjärnan att ställa om sig, skrattar Johan.

Området som röjs och gallras omfattar 80 hektar i direkt anslutning till Bokskogens golfklubb och Torups slott.

Området som röjs och gallras omfattar 80 hektar i direkt anslutning till Bokskogens golfklubb och Torups slott.

Det skickliga teamet med manuellhuggare från Sydveds distrikt Hässleholm. Från vänster: Adam, Sten, Niclas, Dan och Johan.

Det skickliga teamet med manuellhuggare från Sydveds distrikt Hässleholm. Från vänster: Adam, Sten, Niclas, Dan och Johan.

Kombinera målen

Resultatet är omedelbart. Området kring Bokskogens golfklubb har i ett slag förvandlats från en grön, ogenomtränglig mur till en grönskande sagoskog där man återigen lätt hittar in på vindlande stigar. Huggarna har också öppnat upp små "titthål" i skogen över vattenspeglar och evighetsträd, som ger variation för ögat och lockar till vidare upptäckter.

Staffan Petersson ser med spänning fram emot det färdiga resultatet och hoppas att insatsen ska tas emot väl av Malmöborna.

– Bokskogen är verkligen en plats att njuta av och nu kommer upplevelsen att bli ännu bättre.
Insatserna här är förstås extrema, men för den som är lycklig innehavare av en bokskog finns rika möjligheter att kombinera produktions- och naturvårdsmål inom ramarna för samma bestånd eller fastighet, betonar Laura Kofoed Olsson.

– Lövskog utvecklas bäst om man jobbar i den hela tiden, vilket också ger möjlighet till kontinuerliga insatser för naturvården.

Text och foto: Amelie Bergman