Sätila socken ligger i Marks kommun sydost om Göteborg. Det är en starkt kuperad och sjörik skogsbygd med odling i ådalar och vid sjöarna, bland annat sjön Lygnern. Det är i de här lövträdsrika trakterna som bröderna Johansson har sin fastighet.

Sätila socken ligger i Marks kommun sydost om Göteborg. Det är en starkt kuperad och sjörik skogsbygd med odling i ådalar och vid sjöarna, bland annat sjön Lygnern. Det är i de här lövträdsrika trakterna som bröderna Johansson har sin fastighet.

Inspiration / Möt Sydveds skogsägare

Från dåligt samvete till härlig ekskog

Publicerad 2019-12-13

I Sätila socken sprakar ekarna förnöjt i höstens alla färger. Här har bröderna Johansson i Grimmered gallrat fram en parkliknande produktionsskog ur ett eftersatt bestånd. "Den här typen av ekskog lönar det sig att ta tag i. Det blir inte bara vackert – det är ekonomi i det också!" säger Sydvedare Johan Halldén.

Varje gång som bröderna Johansson kom ut på gårdsplanen och tittade ut över ägorna så skavde det lite. Gården i Grimmered utanför Sätila är högt och vackert belägen och gårdscentrum sluttar i terrasser ner mot de öppna åkrarna och byvägen. Men precis utanför grindstolpen, till vänster om vägen, låg den gamla ekdungen som ett dåligt samvete. Eller liten och liten, totalt handlar det om tre hektar ekskog i ett gammalt odlingslandskap som bryts upp av små åkerlyckor och stenmurar.

– Det var rätt igenvuxet, granen stod överallt och ska vi vara ärliga så har nog ingen varit inne och jobbat i det på riktigt sedan vi var barn, funderar Stig Johansson och tittar frågande på sin bror. Stig och Ingvar har ägt fastigheten tillsammans sedan tidigt 1990-tal då de tog över den av sina föräldrar.

– Nej det stämmer nog. Jag minns att pappa brukade hugga och köra ut enstaka träd med hästen. Ett och annat vindfälle har vi väl tagit hand om också genom åren men det finns ju gränser för hur mycket ved som man behöver, resonerar Ingvar.

Granen tog över

Med åren har granen trängt sig in i det hundraåriga ekbeståndet och sakta men säkert tagit kommandot.

– Det var jättemycket gran, man såg knappt eken, och fläckvis hade granen tagit över helt. Det är bördiga marker här, så det växer fort, berättar Johan Halldén som är bröderna Johanssons Sydvedare. Planen var enkel. Gynna lövet genom att hugga bort granen helt och hållet och gallra ur ekarna. De bästa stammarna sparades och ställdes isär för att gynna fortsatt tillväxt.

– På de ställen där det bara stod gran upplever man det naturligtvis som lite luckigt, men det kommer att justera sig själv när den naturliga föryngringen av ek kommer igång, resonerar Johan som gör bedömningen att det är aktuellt med åtminstone en ljushuggning om ett tiotal år innan det är dags för föryngringsavverkning:

– Det beror lite på hur beståndet utvecklas, men en omloppstid på 120 år får man räkna med på ek.

Sydvedare Johan Halldén samt skogsägare Stig och Ingvar Johansson är nöjda med resultatet.

Sydvedare Johan Halldén samt skogsägare Stig och Ingvar Johansson är nöjda med resultatet.

I samband med gallringen har de gamla vackra stenmurarna återigen blivit synliga.

I samband med gallringen har de gamla vackra stenmurarna återigen blivit synliga.

En helt ny skog

Gallringen, som gjordes sommaren 2018, har inte krävt någon manuellhuggning utan har gjorts med skördare. Under året som gått har det redan börjat hända saker i beståndet. Det märks att ekarna mår bra, och nu väntar Stig och Ingvar spänt på att föryngringen ska komma igång underifrån i de glesare partierna.

– Det var roligt att komma ner och uppleva att vi hade fått en helt ny ekskog. Det är en vacker miljö här nere och nu är det nästan lite parkkänsla. Jag tar mig en runda hit ner nästan varje dag, sätter mig på bänken och bara tittar, säger Ingvar.

Smart att samordna

I normala fall hade de inte tagit ut skördaren bara för att gallra tre hektar ekskog, menar Stig:

– Men nu kunde vi samköra detta med gallring av ett granbestånd och då kände vi att det blev rationellt.

Johan Halldén poängterar att man inte ska dra sig för att ta tag i den här typen av projekt:

– Det är tradition att satsa på granen. Har man ett lite eftersatt lövbestånd på fastigheten är det lätt hänt att man tänker att det mest handlar om rekreation och att det är svårt att få ekonomi i den här typen av insats. Men man kan få en vettig produktion i den här typen av bestånd också. Nu får de här ekarna äntligen chansen att växa och utvecklas. Även om det inte kan bli prima ekgolv av allt så finns det många sortiment att välja på. Det går att skapa lönsamhet – samtidigt som du får en fantastiskt vacker miljö!

All gran har tagits bort och huvudstammar av ek har gallrats fram. I de luckigare partierna där det tidigare stod mest gran, satsar man på självföryngring av ek.

All gran har tagits bort och huvudstammar av ek har gallrats fram. I de luckigare partierna där det tidigare stod mest gran, satsar man på självföryngring av ek.

Text: Amelie Bergman Foto: Mattias Bokinge