Inspiration / Möt Sydveds skogsägare

Nygallrat med produktionsfokus i Lugnås

Publicerad 2018-09-30

Med starkt produktionsfokus och åtta kilometers strandgräns mot Vänern är gallringen strategiskt viktig i skogsbruket på Sjöberg strax utanför Mariestad. Rätt gallrad, i rätt tid får granen en rejäl skjuts i tillväxten och goda chanser att klara de friska vindarna. Möt skogsägarna som går in och gallrar tidigt för att få stabila bestånd.

För Bo och Susanna Helin är det fortfarande första året som ägare till den anrika skogsfastigheten Sjöberg i Lugnås utanför Mariestad. De är båda erfarna skogsbrukare och Sjöberg har varit deras drömfastighet under många år. När möjligheten gavs tvekade de inte en sekund och nu är det deras sak att förvalta de omfattande och extremt välskötta skogarna.

Målinriktat skogsbruk

Sjöbergs tidigare ägare har haft ett uttalat produktionsfokus som vi identifierar oss med, konstaterar Bo Helin:

– Vi har en helhetssyn på skogsbruket och anser att alla insatser har väldigt stor betydelse. Från en bra grund med väldikade och välberedda marker till röjningar och gallringar som utförs i rätt tid. Eftersom vi har en förhöjd stormrisk på fastigheten så är det viktigt att ha en bra grund och att tänka strategiskt genom hela omloppstiden.

Som granne med Vänern är skogarna på Sjöberg alltid mer eller mindre utsatta för blåst, men 2000-talets stormar har drabbat fastigheten hårt. Det innebär att det nu är många stormföryngringar på väg upp och in i förstagallring. Under våren och försommaren har Helins låtit gallra 22 hektar, huvudsakligen förstagallringar, i Sydveds regi.

Målet med insatserna är att optimera gagnvirkesproduktionen och att, i möjligaste mån, stormsäkra bestånden. Strategin på fastigheten håller också på att ställas om till kortare omloppstider – från tre gallringar till två gallringar före föryngringsavverkning. Målen ska bland annat uppnås genom tuffare röjningar samt tidiga och genomtänkta förstagallringar.

Extremt bördigt

Markerna är grandominerade och bördiga, många bestånd är G 34:or, säger Sydvedare Nils Densborn, som i samarbete med Erik Gustavsson och Johan Axelsson på Brogården Karlshaga Skogsentreprenad har fått förtroendet att genomföra de strategiskt viktiga förstagallringarna på Sjöberg:

– Bestånden är omkring 20 år gamla och skogsmässigt är det helt rätt att gå in så här tidigt. Stammarna kommer att acklimatisera sig och bli mindre stormkänsliga tidigt samtidigt som de goda markerna gör att de gallrade bestånden får möjlighet att dra iväg ordentligt. Bestånden är stamtäta – ett resultat av den goda bördigheten och den förra ägarens noggrannhet.

– Före gallring var det faktiskt lite för många stammar, strax under 2500 per hektar. Därför har vi gått in och tagit relativt mycket. Nu är vi nere på cirka 1400 stammar per hektar och siktar på 900 till 1000 stammar efter andragallringen som då blir den sista före föryngringsavverkningen, förklarar Nils.

Skördarförare Erik Gustavsson konstaterar att han har haft väldigt goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

– Eftersom det är så fina marker så klarar de en något högre stamtäthet och har jämna dimensioner. Samtidigt har bestånden varit mycket välröjda. Det innebär att det har varit lättare för mig att se kvaliteten på stammarna och göra urvalet, säger Erik.

Skördarföraren lägger grunden

Och rätt har han tydligen gjort, för Bo och Susanna är mycket nöjda med resultatet.

– Valet av entreprenör är väldigt viktigt, för det är personen som kör skördaren som lägger grunden för hela den framtida utvecklingen. Erik och skotarföraren Erik Dagman som jobbar för Mattias Berg Skogstjänst har gjort ett bra jobb. Det ser jättefint ut och jag har knappt hittat en enda skada när jag har varit ute och tittat, säger Susanna.

Susanna och Bo uppskattar att Brogården har tagit god tid på sig att gå över gallringsbestånden, diskutera möjligheterna och snitsla upp bas- och stickvägar i förväg.

– Som skogsägare känner man sig trygg när man ser att det finns en strategi, säger Bo, och Johan Axelsson konstaterar att den tryggheten gäller även entreprenören:

– Det känns alltid bra att ha en plan innan man sätter igång. Sedan kan det någon gång visa sig att förutsättningarna är annorlunda när man sitter i maskinen och då får man förstås ändra lite.

Om själva urvalet har varit relativt enkelt, så har Erik istället fått jobba desto mer med att tänka på vindarna. Var har han vattnet, varifrån blåser det nerifrån slätten och hur kan han anpassa uttaget för att ge stammarna så mycket skydd och stabilitet som möjligt.

– Vi vill ha jämna bestånd utan luckor och inte alltför mycket löv som riskerar att piska sönder granarna. Istället arbetar vi aktivt med lövet som vindskyddande barriärer ut mot vägarna och vattnet. På några ställen har vi också strategiskt anlagda björkbestånd mellan vatten och barrbestånd mellan vattnet och barrbestånden, förklarar Susanna.

Tidigt och rejält

Efter de förra stormarna så planterade den förre ägaren också sitka, bestånd som nu är mogna för en sistaröjning och kommer in i gallringsfasen om bara några år. En erfarenhet som blir ny för
paret Helin och som även Nils Densborn och hans entreprenörer ser fram mot.

– Sitka är fortfarande lite ovanligt i Sverige, just för att den ställer vissa krav på bördigheten. Här på Sjöberg trivs den bra och det ska bli spännande att se hur den blir efter gallring, säger Nils Densborn som, om han fick önska, gärna skulle se att fler skogsägare vågar gå in tidigare och ordentligt i sina förstagallringar.

– Många är lite för försiktiga. Men faktum är att man genom att gå in tidigt faktiskt får en skog som inte blir så vindkänslig och som växer bättre. Sistaröjningen är viktig för att komma ner i stamantal
och därmed även där ett stabilare bestånd när gallringen görs. Man måste våga röja undan en planterad planta. En tidig och lite hårdare gallring ger större valfrihet längre fram eftersom risken annars blir att du måste vara försiktigare i andragallringen och därmed kanske måste göra en tredje som du inte hade tänkt dig. Här på Sjöberg finns en enorm tillväxtpotential och det är roligt att se att den utnyttjas.

Det ena, behöver dessutom inte utesluta det andra, konstaterar Susanna:

– Det är ju efter förstagallringen som det händer. Helt plötsligt har man en skog. Jag blir så glad när jag tittar på de här bestånden, bara för de är så vackra. Det behöver inte vara gammelskog för att det ska vara fint. Produktionsskog kan också vara vacker.

Genom att gå in tidigt i gallringarna har man på Sjöberg skapat bestånd som växer bättre och inte blir så vindkänsliga. Bo och Susanna Helin har ett uttalatproduktionsfokus och siktar på att få ner antalet gallringar från tre till två före föryngringsavverkning. Med åtta kilometers strandgräns mot Vänern gäller det att gallra med vinden i tankarna.

Juni 2018

Text: Amelie Bergman Foto: Mattias Bokinge