Inspiration / Möt Sydveds skogsägare

Skogen på Kila – en lokal affär

Publicerad 2018-09-01

Gekås i Ullared må vara ett av Nordens största besöksmål. Men det lokala engagemanget är fortfarande starkt. Genom att investera i skogsfastigheten Kila i Gällared har Gekåskoncernen säkerställt det lokala ägandet och breddat sin portfölj. Med fokus på skogsvård och fastighetsunderhåll skapas förutsättningar för framtida tillväxt – samtidigt som ortsborna kan njuta av de återskapade naturmiljöerna.

"Du Lasse, jag har fixat lite nytt folk på röjningssidan!" Boris Carlsson, säkerhetschef på Gekås i Ullared och numera även skogvaktare på Kila, avvaktar roat Sydvedare Lasse Mårtenssons reaktion. Här har det uppenbarligen hänt grejor sedan sist…

Nu visar det sig att röjningshjälpen i fråga består av en nyrekryterad flock Highland Cattle som sedan några veckor tillbaka går och betar sly nere vid Ätran. Ett synnerligen meriterat röjningsteam alltså, och Lasse kan slappna av. Man kan ju inte släppa in vem som helst på den här fastigheten.

Breddar portföljen

Men vi tar det från början. Alla vet förstås vad Gekås är. Varuhuset som har blivit en angelägenhet för en hel nation och som till och med har en egen dokusåpa. Varje år kommer fem miljoner besökare till Gekås, vilket gör varuhuset till en av Nordens mest populära destinationer. Omsättningen är hisnande fem miljarder. Verksamheten växer ständigt och förutom själva varuhuset så driver Gekås även camping och hotell – vilka alla är under utbyggnad.

Sedan årsskiftet har Gekås-koncernen ytterligare ett ben att stå på i form av skogsförvaltning.

– Vi har sedan tidigare samhällsnära skog nere i Ullared. Det handlar om cirka 250 hektar som ligger i direkt anslutning till våra fastigheter. Men det här är det första större skogsförvärvet som Gekås-koncernen gör och Kila kommer att drivas i ett eget bolag, berättar Boris.

Förvärvet är logiskt. Gekås-koncernens båda ägare, Torbjörn Bäck och Thomas Karlsson, har privata skogsinnehav och ett personligt intresse för skogsbruk och jakt. Men Boris vill inte sträcka sig så långt som att det finns en uttalad skogsinvesteringsstrategi med planer på ytterligare förvärv.

– Skog är alltid en bra investering. Men att det hände nu, det beror nog mycket på att det var just Kila som kom ut till försäljning. Det här är en väldigt speciell fastighet.

En välkänd skogsfastighet

Kila är en före detta kronofastighet och var i nuvarande Sveaskogs ägo fram till 1990-talet. Så gott som alla natur- och jaktintresserade Gällaredsbor har en relation till Kila.

– När jag växte upp brukade vi åka hit upp på älgsafari. De stora föryngringsytorna och det omfattande vägnätet gjorde att man kunde ta sig runt på ett enkelt sätt – och älgar, det såg man hur många som helst från bilen, skrattar Boris vars jaktintresse väcktes där och då.

Fastigheten, som spänner över drygt 1100 hektar, är synnerligen välarronderad. Hela den norra sidan gränsar mot Ätran med natursköna vyer. Här löper också det som har kallats för "Hallands vackraste väg", mellan Gällared och Askome. Det är här nere som Highland Cattle-flocken har fått förtroendet att beta fram de bitvis igenslyade områdena och göra dem tillgängliga och trivsamma för allmänheten igen.

Från Ätran sluttar fastigheten sedan upp i en lagom brant stigning. Hela innehavet består av skog, till tre fjärdedelar grandominerat, resterande är tall och lärk, löv och ädellöv. Vi befinner oss i ett område med extremt god tillväxt, där generösa regnmängder och ett bra klimat bidrar till hög bonitet.

Fokus på skogsskötsel

Åtgärderna på fastigheten inleddes omedelbart eftertillträdet.

– En av de stora fördelarna med den här fastigheten är det fantastiska vägnätet, som ju är typiskt för tidigare statligt ägda skogar, och som få privatägda fastigheter kan matcha. Men det fanns ett uppdämt underhållsbehov och därför har vi under våren lagt mycket resurser på att kantskära, sladda och grusa upp vägarna, berättar Boris.

– Det fanns också ett stort gallringsbehov på Kila, både i form av första- och andragallringar, och det har varit vår förstaprioritet när det gäller skogsskötseln. Under försommaren och sommaren har vi gallrat cirka 60 hektar och går nu in i en andravåg till hösten motsvarande lika mycket. Totalt handlar det om upp emot 120 hektar som ska gallras igenom – och det kommer mer framöver.

Ingen slutavverkning?
– Jo, så småningom. Vi har ett område med ganska stora luckor efter Gudrun och Per, där det finns ett behov av föryngringsavverkning.

Det är tydligt att det är ordning och reda som prioriteras på Kila. För Gällaredsborna är fastigheten en självklar del av hembygden och Boris och hans arbetsgivare är måna om att ta hand om skogen därefter.

En lokal affär

Skötseln av Kila är en synnerligen lokal affär. Sydvedare Lasse Mårtensson är uppväxt i trakten liksom entreprenörerna Urban och Peter Johansson på Vekakärrs Skogsentreprenad, som har utfört gallringen. De båda bröderna känner skogen som om den vore deras egen, av flera anledningar.

– En del av de andragallringar som vi gjort i sommar gjorde vi förstagallringen på för tolv år sedan. Förstagallringen var ganska hård och det har gett resultat. Det har vuxit på fint, säger Urban och berättar att de tidigare dessutom har arrenderat jakten på Kila.

Så det är inte så konstigt att han och Peter kan varje bestånd i detalj. Den här gången är det Peter som har kört skördaren och han beskriver arbetet som okomplicerat.

– Vi har kommit in i relativt bra tid, och precis som Urban säger så var det rejält gjort förra gången. Jag har gjort en normal kvalitetsgallring och fört över tillväxten på de bästa stammarna. Nu är det bara att vänta och jag gissar att om en sisådär 15 år är det dags för föryngringsavverkning, konstaterar Peter.

Sommarens utmaningar

Helt utan huvudbry har det dock inte gått. Den torra sommaren 2018 har gjort att Vekakärrs Skogsentreprenad har fått stå på tå och det mesta av körningen har gjorts på natten för ökad säkerhet.

Och redan när den första torkan slog till gjorde de i ordning brandbekämpningslådor med spadar, vatten och brandsläckare och ställde upp strategiskt utmed vägen.

Gekås har en företagskultur där det ses som positivt att nå sina mål och se till att det händer grejor. Vi vill ha samarbetspartners som är lite hungriga. Som vi själva.

Något som Boris, som är utbildad brandmästare och tidigare har jobbat både i Sverige och internationellt, nickar uppskattande åt.

– Det är väldigt smart att ha brandlådorna utplacerade på det här sättet. Att ha utrustningen i anslutning till maskin innebär ju att man måste hitta till maskinen. Nu kan vem som helst som kommer förbi och upptäcker någonting, ta sig till en brandlåda och hämta det som behövs. Har man sett lådorna när man åker förbi så vet man ju att de finns där.

Ska hända grejor

Nu stundar jaktsäsongen på Kila, vilket alla inblandade förstås ser fram emot. Men samtidigt fortsätter arbetet med att röja och gallra, putsa och feja på Kila i samarbete med Sydved.

– När vi tog över Kila vid årsskiftet så inledde vi direkt arbetet med att hitta en lämplig samarbetspartner. Jag ska väl inte kalla det en anställningsintervju, men vi var rätt noggranna, skrattar Boris.

Att valet till slut föll på Sydved hade sina randiga skäl. Den lokala förankringen med Sydved och Vekaskogs Skogsentreprenad var viktig, menar Boris.

– Vi såg att de hade kapacitet att genomföra de stora insatser som vi ville ha gjorda med så pass kort varsel. Sydved har sedan tidigare haft vårt förtroende när det gäller skogen nere i Ullared och det faktum att Urban och Peter har jobbat på fastigheten tidigare var också viktigt. Att folket är från trakten och att man vet vilka de är kan säkert både vara på gott och ont men i det här fallet var det en klar fördel. Sedan präglas ju Gekås av en företagskultur där det ses som positivt att nå sina mål och se till att det händer grejor. Vi vill ha samarbetspartners som är lite hungriga. Som vi själva.

September 2018

Text: Amelie Bergman Foto: Örjan Henriksson