Aktuellt / Senaste nytt

Alléträd drabbade av sjukdom

Publicerad 2021-03-11

I Sverige är alla alléträd skyddade, oavsett trädslag. Hur gör man då om träden drabbas av sjukdom?

Första steget är att kontakta Länsstyrelsen, som är den myndighet som ger dispens för att hugga ner alléträd. Det krävs en omfattande dokumentation om varje enskilt träd, levande eller dött (även högstubbar omfattas).

Det ska också lämnas förslag på kompensationsåtgärder. Exempel kan vara att nya träd planteras i allén eller att nedtagna stammar och grenar läggs som faunadepåer på solbelyst plats i anslutning till området.

Några som fått ofrivillig erfarenhet av detta är ägarna till Dannäs säteri, vars fina alléträd fram mot huset drabbats av både askskottsjuka och almsjuka. Efter omfattande dokumentationsarbete och flera kontakter och besök av Länsstyrelsen har dispensen gått igenom.

Första steget av nedtagning av träd är genomfört och längre fram i vår kommer åtgärden att fortsätta. Turligt nog är inte alla träd drabbade i allén, men ägarna känner en stor oro att fler träd kommer påverkas av sjukdom. Säteriets allé är mycket gammal och har under många år skötts klanderfritt och med stor omsorg, man förstår verkligen ägarnas oro om alléns framtid

    Askskottsjuka och almsjuka

  • Askskottsjuka är en sjukdom som angriper trädarten ask Fraxinus excelsior. Den har spritt sig snabbt i norra Europa sedan början av 1990-talet. Sjukdomen orsakas av sporsäckssvampen Hymenoscyphus fraxineus och medför bland annat att trädets fotosyntattransport avstannar, vilket leder till att trädet på sikt dör.

    Almsjuka är en svampsjukdom som angriper almar. Sjukdomen orsakas av svampen Ophiostoma ulmi. Ophiostoma ulmi är en blånadssvamp som först beskrevs av Christine Johanna Buisman, och fick sitt nu gällande namn av John Axel Nannfeldt 1934. Ophiostoma ulmi ingår i släktet Ophiostoma, och familjen Ophiostomataceae. Almsjuka sprids i första hand av almsplintborren.

Text och foto: Bengt Sjöfors