Aktuellt / Senaste nytt

Ängslyckan "Massatäppet" – ett kulturarv värt att bevara

Publicerad 2021-05-05

Sydved har genom Röshults Skog huggt fram en gammal ängslycka kallad ”Massatäppet” i Vislanda socken.

Innan utvandringstiden, i fattigsverige, var stora delar av landet och inte minst Småland väldigt tättbefolkat. Spåren av denna tid ser vi överallt i skogen, i form av stenmurar, rösen och gamla torpruiner.

En del gamla åkrar och ängar har fortsatt att brukas långt in på 1900-talet och växer nu sakta men säkert igen. På bilden är ett exempel där Sydved genom Röshults Skog har huggt fram en sådan gammal ängslycka kallad ”Massatäppet” i Vislanda socken.

Öppen mark i skogslandskapet blir mer och mer ovanligt, men är värdefullt på många sätt. Genom att hålla en skogslycka öppen bevaras ett kulturarv synligt. Det är positivt för vilt och flora. Och inte minst en trivsam plats att besöka!

Text och foto: Niklas Johansson