Aktuellt / Senaste nytt

Askåterföring – en del i det naturliga kretsloppet

Publicerad 2024-06-13

Med hjälp av askåterföring återställs näringsbalansen efter grotuttag. Ett annat plus är att försurning av skogsmarken motverkas.

När skogsbränsle har eldats så finns många näringsämnen kvar i askan utom kväve. Genom att återföra askan och sprida den så kompenseras näringsuttaget och kretsloppet sluts. Grot, grenar och toppar, tas ut från skogen i allt större utsträckning och prognosen är att behovet av grot kommer öka framåt. Därmed kommer troligtvis fokus på askåterföring också öka inom branschen.

Viktigt vid askåterföring

  • Anmälan ska göras till Skogsstyrelsen minst 6 veckor innan spridning.
  • Askan ska vara testad så den har rätt kvalitet när det gäller innehåll av näring och tungmetaller.
  • Materialet ska vara härdat så det inte löses upp för snabbt.
  • Skyddszoner ska lämnas mot vatten, våtmarker, biotoper med mera.

Allt detta har en entreprenör som Sydved samarbetar med koll på.

Både oplanterade och planterade hyggen

Det går att sprida aska både på oplanterade och planterade hyggen (om hygget är markberett och planterat i rader). Även gallringar som är körda med skördare så där finns ett etablerat stickvägsnät funkar bra att sprida i.

För att verkställa askåterföring måste tillräckligt stor areal inom ett visst område finnas tillgängligt för spridning.

Vill du veta mer kan du kontakta din Sydvedare

Text: Andre Gustafsson