Aktuellt / Senaste nytt

Avkasta din produktionsskog och förvalta dina naturvärden!

Publicerad 2021-03-19

Om man som skogsägare både värnar om sin ekonomi och sina naturvärden är en ny skogsbruksplan förmodligen den bästa investeringen man kan göra för sitt skogsinnehav. Tror man också på ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk är dessutom skogsbruksplanen nyckeln till ett certifierat skogsinnehav. Något att vara stolt över!

Det här är några av skogsbruksplanens många fördelar:

Ekonomi

För många kan en skogsbruksplan handla om vikten att få siffror på sin skog. Man får bland annat koll på areal, tillväxt, volym, ålder, trädslag och produktionsförmåga på innehavets olika delar, så kallade avdelningar. En viktig kunskap för att kunna vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt på en specifik avdelning.

Den ger också underlag för möjlig ekonomisk planering i form av avkastning både i närtid och på längre sikt. Vid till exempel fastighetsaffärer är dessa siffror en viktig faktor för både köpare och säljare när man värderar fastigheten, även om också andra faktorer som läge, jakt, arrondering, rekreation och inte minst olika naturvärden också är av stor betydelse för både nya och befintliga skogsägare.

Produktion och naturvärden

En skogsbruksplan är precis som det låter, en plan på hur man bör bruka skogen under planperioden som normalt är tio år.

Planläggaren går igenom hela skogen och identifierar eventuella åtgärdsbehov för att gynna produktionen och stärka de naturvärden som kan finnas. Är den enskilda avdelningen av produktionskaraktär får man åtgärdsförslag för att fortsatt främja produktion och innehåller avdelningen naturvärden får man förslag på hur man bäst bevarar eller ökar dessa.

Vissa avdelningar kanske inte har något åtgärdsbehov alls under planperioden och vissa kan ha en kombination av produktion och naturvärden och då lämnas förslag på åtgärder som gör att dessa harmoniserar på bästa sätt.

En åtgärd kan till exempel vara att plantera, röja, gallra, avverka eller helt enkelt inte göra någonting alls. Gemensamt för alla åtgärder är att de ska främja produktion där förutsättningar finns och både skapa och stärka naturvärden där detta är möjligt.

Med en bra skogsbruksplan finns förutsättningar att både få avkastning på sin produktionsskog och förvalta naturvärdena i skogen.

Certifiering och ny FSC-standard

Många väljer idag att certifiera sitt skogsbruk både för att man vill bidra till ett ansvarsfullt och hållbart skogsbrukande, men också för att certifierade produkter premieras och efterfrågas i en allt högre utsträckning av marknaden.

Viktigt att komma ihåg då är att en ny FSC-standard har börjat tillämpas vilket gör att en ny certifieringsöverenskommelse behöver göras för att fortsatt vara FSC-certifierad. Har man idag en äldre plan baserad på den gamla standarden kan det vara läge att se över sin plan och beställa en ny som är anpassad för den nya standarden.

Oavsett om det gäller ekonomi, produktion, naturvärden eller certifiering så är skogsbruksplanen en grundbult för aktivt och hållbart brukande. På Sydveds distrikt Älmhult har vi planläggare som gärna hjälper dig med frågor kring detta så tveka inte att vända dig till oss!

Vi hjälper dig med frågor kring skogsbruksplaner
Annalena Andersson
Per-Ola Olsson

Text: Daniel Axelsson