Aktuellt / Senaste nytt

Barkborreved transporteras norrut med tåg

Publicerad 2019-10-14

I södra Sverige är det överskott av bränsleved, på grund av skador orsakade av granbarkborren. Det har gjort att barkborrevirke nu har transporterats med tåg från Stora Ensos järnvägsterminal i Falköping till Stora Ensos kartongbruk i Fors.

I förra veckan transporterades ett tåg med 16 vagnar barkborreskadad ved på Stora Ensos terminal i Falköping. Den lastade volymen var strax under 1000 m3fub. Slutdestinationen var det gamla sågverksområdet i Horndal utanför Avesta. Här lastas veden av och kommer inom kort flisas på området för att sedan köras på lastbil till Stora Ensos kartongbruk i Fors.

På grund av de stora skogsskador som har orsakats av granbarkborren finns det stora överskott av bränsleved i södra Sverige, samtidigt som det finns lokala underskott i Mellansverige.

– Transport på järnväg är ett effektiv, klimatsmart och säkert sätt att förflytta stora volymer på kort tid, och vi hoppas på att kunna göra om denna leverans vid något mer tillfälle i vinter, avslutar Håkan Alexandersson på Stora Enso Bioenergi.

Oktober 2019