Aktuellt / Senaste nytt

Björkgallring i trakterna av Hässleholm

Publicerad 2020-11-23

I trakterna av Hässleholm har björkgallringen på bilden genomförts. För bra avkastning krävs en aktiv skötsel med röjningar och gallringar i rätt tid.

Björk är inget dumt virkesproducerande trädslag. Det kräver dock en aktiv skötsel med röjningar och gallringar i rätt tid om det skall bli bra avkastning.

I Sverige finns två virkesproducerande arter: vårtbjörk (betula pendula) och glasbjörk (betula pubescens).
Båda arterna växer bäst på friska näringsrika marker. Vårtbjörken har en medelproduktion på omkring 10 m3sk per hektar och år, på bra marker. Den växer även på lite torrare och magrare marker än glasbjörken som hellre står på lite fuktigare och våta marker såsom torvmark och styv lera.

På frisk mark är vårtbjörk att föredra då glasbjörken endast ger 70-80 procent av vårtbjörkens produktion. Vårtbjörkens volymproduktion varierar beroende på förhållandena men ligger på cirka 70-100 procent av granens.
Björkarna är uttalat ljuskrävande pionjärträd.

Text och foto: Håkan Björck