Aktuellt / Senaste nytt

Björkgallring i trakterna av Falkenberg

Publicerad 2019-10-03

Krogsereds Skogsentreprenad i full fart med att gallra planterad björkskog i trakterna runt Falkenberg. Just det här området är planterat efter stormen Gudrun.

Med gallringen vill man gynna diametertillväxten och bibehålla hög tillväxt. Björkskog kräver en aktiv skogsskötsel, och man behöver genomföra flera röjningar och gallringar under den korta omloppstiden. Detta för att skapa fina förutsättningar fram till föryngringsavverkningen.

Behöver du tips och råd om skötselstrategier i din lövskog? Vi hjälper dig gärna!

Här kan du lära dig mer om lövskogsskötsel.

Text: Adam Everås Foto: Viktor Mallander