Aktuellt / Senaste nytt

Därför är det viktigt att gallra och ljushugga bok

Publicerad 2020-12-01

I bokskog är åtgärderna viktiga för att bokskogen ska ge bra virke och ge skogsägaren ett bra netto. Dock krävs aktiva åtgärder för att lyckas!

Det krävs några röjningar i ungskogen av bok, dessa är bidragsberättigade via Skogsstyrelsen. Kontakta oss så hjälper vi dig med det!

När skogen kommer upp i gallringsfasen är det viktigt med regelbundna gallringar med några års mellanrum (cirka 5 års intervall). Det är bättre med regelbundna gallringar med ett litet uttag än färre gallringar och större uttag. Större uttag/ eller för hård gallring är inte bra; risken för kraftig gräsväxt och liknande ökar, vilket gör att ny bokföryngring har svårt att komma igång.

Bilden är från en ljushuggning av bok på distrikt Hässleholm. Hör av dig till oss om du har funderingar om bokskogsskötsel. Vi har kunskap och kunniga motormanuella resurser. Dessutom är det bra avsättning på de olika sortiment som kan bli aktuella.

Text och foto: Håkan Björck