Aktuellt / Senaste nytt

Brandrisk ute?

Publicerad 2020-05-13

För att minska risken med bränder kopplat till skogsarbete så arbetar Sydved aktivt med att förebygga brand. På Sydved utbildas alla maskinförare och andra som är involverade i förebyggande brandskyddsarbete. Den främsta utmaningen är att inse när det verkligen är stor fara för brand – och agera därefter.

​Längre torrperioder, utan nederbörd och med låg luftfuktighet, ökar risken för bränder i skogen. Sydved arbetar aktivt med att förebygga brand. Konkret betyder det bland annat att alla maskinförare och andra som är involverade löpande utbildas i förebyggande brandskyddsarbete i samband med skogsbrukande. Utbildningen görs via webben och baseras på branschgemensamma riktlinjer.

Brandrisken mäts i en skala på 1 till 5E, där 5E är extremt hög risk. Till att börja med så handlar det om att förstå när det är hög brandrisk, och att man då följer instruktionerna.

Vid skogsbrandrisk 4 eller högre vidtas extra åtgärder i form av extra brandsläckningsutrustning, förändrade arbetssätt och arbetstider, allt anpassat efter väderläget och förutsättningarna på platsen.

Vid all avverkning är det viktigt att tänka på detta

 • Se till att räddningskoordinater alltid finns tillgängliga.
 • Var speciellt uppmärksam vid körning på steniga objekt.
 • Kontrollera att brandskyddsutrustning finns tillhands och är i ordning.
 • Svets eller vinkelslip får inte användas i skogsmark.
 • Försök köra nattetid för att utnyttja daggen.
 • Se till att tillfartsvägarna är framkomliga om det skulle behövas en räddningsinsats.
 • Maskinarbete i skogen ska ske utan kedjor och band.

  Appen Brandrisk ute

 • Ladda ner appen Brandrisk ute, som finns där appar finns, eller följ brandriskprognosen på smhi.se
  Appen ger tydliga prognoser för hur brandrisken ser ut i dag och hur den kommer utvecklas under de närmsta dagarna.

Text: Annsofie Öhman