Aktuellt / Senaste nytt

Byggnaden som tänjer gränserna för det möjliga

Publicerad 2022-10-12

Byggnationen av Wisdome, den vetenskapliga upplevelsearenan på Djurgården i Stockholm, är i gång. Taket är ett böljande rutnätssystem i fem lager av träbalkar som når en spännvidd på 48 meter – utan pelare. Allt baserat på trä levererat från Stora Ensos fabriker Gruvön i Sverige och Varkaus i Finland.

Byggnaden vid Tekniska museet på Djurgården i Stockholm kommer att bli en mötesplats för skola, näringsliv och museibesökare i alla åldrar. Här kommer det att finnas toppmodern visualiseringsteknik som ska ge besökarna nya upplevelser av teknik och vetenskap. Krångliga saker ska förklaras på ett lättbegripligt sätt med häftiga metoder.

Wisdome Stockholm har designats av arkitektkontoret Elding Oscarson. Det blir en spektakulär träbyggnad på 1325 kvadratmeter med en unik välvd takkonstruktion. Inne i byggnaden kommer det att finnas en kupolformad domteater på 21,6 meter i diameter, som även ska rymma en 3D-biograf.

Korslimmat trä och laminerat fanérvirke

Stora Enso levererar CLT (korslimmat trä), LVL (laminerat fanérvirke) och digitala hjälpmedel för träbyggnation till Wisdome. Bara till det unika taket, som består av fem lager träbalkar på 48 meter – helt utan pelare, levereras 20 kilometer LVL-trä från Stora Enso.

Vanligtvis formas materialet i förväg, men den speciella konstruktionen gör att bara det första lagret av balkar kan levereras färdigt. Första lagret fungerar även som en mall och de fyra andra lagren styrs på plats av trädymlingarna som håller ihop balklagren.

Träbalkarna i taket kommer att vara helt synliga i konstruktionen.

Som att bygga ett pussel

Det blir som att bygga ett pussel, där de olika bitarna anpassas i förväg hos Stora Enso och träexperten och stomentreprenören Blumer Lehmann för att de ska matcha varandra exakt. Råämnet till pusslet utgår dessutom från industriellt producerade rektangulära skivor som anpassas till tusentals unika balkar.

– Designen är oerhört komplex, vilket gör det extra intressant att jobba med. Vi i det här projektet arbetar nära varandra. Vi testar oss fram för att hitta innovativa sätt att utnyttja materialet till max och möta designen och samtidigt se till att det görs på ett hållbart sätt med så lite spill som möjligt, säger Carl Humble, teknisk projektledare på Stora Enso.

Träbalkarna i taket kommer att vara helt synliga i konstruktionen. Taket har en fri form i designen och består av ett rutnätssystem där varje balk är unik.

– Det betyder att ytorna är böljande och inte består av räta vinklar och plana skikt. Vi måste hela tiden hitta nya lösningar för att böja till materialet i perfekt form. Vi pushas framåt och jobbar med innovation till max i det här projektet, det är jättehäftigt, säger Carl Humble.

Mäktig och hållbar byggnad

Den mäktiga domen som blir 12,2 meter hög och 21,6 meter i diameter är skapad helt i trä, med CLT från Stora Ensos fabrik i Gruvön. Även väggar, bjälklagsstruktur, toaletter och kaféet i byggnaden är byggda i CLT.

Att använda så mycket trä i konstruktionen har varit viktigt ur hållbarhetssynpunkt. Trä är lättare än många andra material och ger på så sätt minskade transporter, det skapar en behaglig miljö och är ett tyst material att arbeta med.

Men framför allt bidrar det till minskade koldioxidutsläpp, jämfört med många andra byggmaterial – och därför spelar trämaterialet en viktig roll för att utveckla framtidens hållbara byggande.

Flera av Stora Ensos digitala lösningar inom träbyggnation kommer att användas i projektet, bland annat monteringsappen CLT 360+ som effektiviserar logistiken när man bygger, track & trace sensorer som visar leveransens position och Woodsense Wiiste, aktiva fuktsensorer som bland annat innebär att man mäter fukt på olika djup i byggnaden.

Wisdome klart 2023

Under sommaren har plattan gjutits och Stora Enso har börjat producera träkomponenter till projektet. Strukturen har börjat byggas under ett tält för att skydda materialet. Om allt går som planerat ska Wisdome stå klart nästa år, 2023.

– Vi är väldigt stolta för att vara en del av projektet. Vi får tänja gränserna för vad som är möjligt att skapa med framtidens byggmaterial; trä. Utifrån skogsägarnas perspektiv blir det intressant att se hur trä från skogen kan förädlas till olika produkter och användas i en sådan här häftig design. Det här projektet öppnar verkligen möjligheter för vad man kan åstadkomma med trä som råvara i framtiden, avslutar Carl Humble.

  Wisdome Stockholm

 • Wisdome Stockholm är en upplevelsearena för visualiseringar.

  Byggstart: 2022
  Beräknad öppning: 2023
  Antal sittplatser i domen: 100
  Yta: 1325 kvadratmeter
  Storlek på domen: 21,6 meter i diameter, höjd 12,2 meter
  Arkitekt: Elding Oscarsson
  Träexperter och stomentreprenör: Blumer Lehmann
  Träleverantör och huvudpartner: Stora Enso, som levererar CLT, LVL, expertis inom träprodukter, samt digitala lösningar inom träbyggnation till projektet.

Ladda ner

Text: Sanna Casson Foto: Elding Oscarsson, Stora Enso och Blumer Lehman