Aktuellt / Senaste nytt

Revision gällande FSC och PEFC certifiering

Publicerad 2020-09-25

Distrikt Hässleholm på Sydved har nyligen haft extern revision gällande FSC och PEFC certifiering. Bureau Veritas utförde revisionen. Här var vi hos en av våra större leverantörer där både en gallringsgrupp och en slutavverkningsgrupp körde.

Vi började dagen med att träffa förvaltaren Christian Holst och gick igenom bland annat skogsbruksplan, anställningsavtal, anställdas utbildning mm. Hos större skogsägare regleras även detta i certifieringen.

Bra hänsyn

Efter detta åkte vi ut och kollade på en slutavverkning utförd av Johan och Hugo. Denna avverkning fick mycket beröm då de lämnat den hänsyn som krävs och dessutom tänkt till så att den ger så effektiv naturvårdsnytta som möjligt. De har lämnat en del lövgrupper på hygget vilket gör att man inte upplever hygget lika stort samt så är det bra för den biologiska mångfalden. Vi åkte även till ett annat hygge där de avverkade för tillfället och även det såg bra ut!

När vi kikat på slutavverkningarna åkte vi och hälsade på Magnus och Samuel där de höll på och gallra. Vi kikade på olika bestånd de gallrat och även detta såg väldigt bra ut! Det märks att de tänker mycket på den generella naturvården samtidigt som det ekonomiska utfallet ska bli så stort som möjligt.

Förhindra spår

Båda grupperna jobbar mycket med att förhindra spår och på bilden ser vi en bro Magnus och Samuel har gjort. När de skotat ut allt virke tar de tillvara på de virke de kan från bron.

Gallringsgruppen består av Magnus Nilsson och Samuel Persson som kör åt Gyllebo Skogsentreprenad AB (de två i mitten på bilden med skördaren).Slutavverkningsgruppen består av Johan Olsson och Hugo Ryft som kör åt Maskinentreprenad i Huaröd.

Text: Malin Björkljung Foto: Niklas Fogdestam