Aktuellt / Senaste nytt

Därför är det klokt att markbereda

Publicerad 2021-04-19

Markberedningen har många positiva effekter för den nya skogen. När man markbereder ger man den planterade plantan de bästa förutsättningarna för en god etablering.

Vill man få upp självföryngrade plantor till exempel av tall eller björk är markberedningen en förutsättning för att lyckas. Dessutom blir angreppen av snytbaggen mindre efter markberedning. Man säger lite på skoj att snytbaggen har ”torgskräck”, egentligen är det väl rädslan för predatorer som gör att den inte vill exponera sig på den kala mineraljorden.

Positiva effekter efter markberedning

  • Mindre vegetationskonkurrens
  • Högre marktemperatur
  • Jämnare fuktighet
  • Mindre frostrisk
  • Bättre näringstillgång
  • Mindre risk för snytbaggeangrepp
  • Den underlättar även planteringsarbetet.
Ett område som är nyligen markberett.

Ett område som är nyligen markberett.

Detta bestånd markbereddes för 4 år sedan och redan börjar det bli svårt att se om det varit markberett eller ej. Men den självföryngrade björken avslöjar att det varit markberett.

Detta bestånd markbereddes för 4 år sedan och redan börjar det bli svårt att se om det varit markberett eller ej. Men den självföryngrade björken avslöjar att det varit markberett.

Text och foto: Annalena Andersson