Från vänster: Magnus, Maria, Denny, Niklas och Johan.

Från vänster: Magnus, Maria, Denny, Niklas och Johan.

Aktuellt / Senaste nytt

Demonstration av nytt gödningsmedel för skogsplantor

Publicerad 2021-10-06

Markägaren Maria Karlsson utanför Nybro bjöd in Johan Rosenquist ifrån Interagro skog till hennes fastighet, för att där demonstrera ett nytt gödningsmedel för skogsplantor.

Medlet som heter Agroblen, är ett långtidsverkande gödningsmedel. Agroblen innehåller kväve, fosfor, kalium, magnesium och bor. Detta är i sin tur inkapslat i en tallharz som gör att ämnena släpps ut när jorden är varmare än 5 plusgrader plus. Ju varmare jorden blir, desto mer ämnen släpps ut.

Snabbare etablering

Syftet med Agroblen är få en snabbare etablering , vilket är viktigt för överlevnaden. Med den försöksperioden som är gjord på tre år ökade både rothalsdiametern och planthöjden signifikant, med 43 % respektive 38 %.

Medlet före plantan

Denny Ruden, Sundins Skogsplantor, var med och provade den nya prototypen för att portionera ut gödningsmedlet med planteringsröret. Det är viktigt att medlet kommer i marken före plantan, för att den i sin tur på bästa sätt kunna tillgodose sig näringsämnena.

Behållaren med medlet sitter ovanför huvudet, sedan får man slå till en doserare med planteringsröret i midjehöjd och sedan lägga i plantan som vanligt.

Testområde

Området som har föryngrats har planterats med Agroblen endast på halva ytan för att vi ska kunna se skillnaden på plantorna framåt.

Denny Ruden, Sundins Skogsplantor, var med och provade den nya prototypen för att portionera ut gödningsmedlet med planteringsröret.

Denny Ruden, Sundins Skogsplantor, var med och provade den nya prototypen för att portionera ut gödningsmedlet med planteringsröret.

Text och foto: Niklas Andersén