Aktuellt / Senaste nytt

"Det är nu du ska leta efter granbarkborrar!"

Publicerad 2021-06-14

Vill du minska antalet granbarkborrar i din skog? Då är det just nu och några månader framöver som du har störst chans att lyckas med det, säger Sydveds skogsbruksutvecklare Anders Ehrenström.

Hotet från granbarkborren fortsätter hänga över skogsägare i södra och mellersta Sverige, även om det finns tecken på att populationen generellt minskar i stora delar av Sydveds verksamhetsområde.

– Det som är viktigt att komma ihåg är att förhållandena kan variera en hel del lokalt. Bara för att det knappt är några angrepp på grannfastigheten, så kan de lokala förhållandena på din fastighet vara sådana att de lockar till sig granbarkborrar. Så håll koll på din skog!

Anders Ehrenströms råd är entydigt:
– Som skogsägare behöver du vara aktiv hela året i jakten på granbarkborrar. Men det är nu under sommarmånaderna som du har störst chans att minska antalet barkborrar i din skog! Andra delar av året handlar det mer om att rädda virkesvärdet på träden.

Markera med Sydveds app

Metoden som rekommenderas är sök och plock, det vill säga att man regelbundet går ut i sin skog och söker efter tecken på angrepp av barkborrar.

– Märk ut angripna träd. Hugg själv eller markera tydligt om det är någon annan som ska avverka. Angripna träd ska, så snart som möjligt, transporteras till industri eller sågverk. Ett bra hjälpmedel är Sydveds app, där du markerar granarnas position på en karta. Då är det lätt att hitta tillbaka när träden ska avverkas, speciellt bra när man anlitar någon annan för jobbet.

Skogsägaren kan sedan välja att dela sina markeringar med sin Sydvedare.

– Välj Dela med Sydved i appen. När du och Sydvedaren har haft kontakt, skickar han eller hon dit någon för att göra jobbet.

Spana efter brunt borrmjöl och utgångshål

På våren visar sig de första angreppen ofta på solbelysta lägen, där det snabbt blir varmt. Då kan man börja titta kring gamla hyggeskanter, vindfällen och runt träd där det varit angrepp tidigare. Längre fram när det blivit varmare kan angreppen vara spridda över hela skogen.

– Håll utkik efter brunt borrmjöl i barken, på stammen eller kring roten. Ser du spindelnät, titta där också, tipsar Anders.

Håll utkik efter brunt borrmjöl i barken, på stammen eller kring roten. Ser du spindelnät, titta där också.

Granbarkborren övervintrar oftast i marken, men kan även övervintra under barken på de träd de tidigare angripit.
När dagstemperaturen närmar sig 18 grader, vanligtvis några veckor in i maj, vaknar de till liv och börjar svärma. Då letar de upp nya träd att angripa, borrar sig in i barken och lägger ägg.

– Då kan man se ingångshål och lite borrmjöl, men det är när den nya generationen borrar sig ut som man ser mer tydliga utgångshål och betydligt mer borrmjöl. Det är cirka 8 veckor efter svärmningen.

Till att börja med ser man inga färgförändringar på träden som angripits, det kan man först börja göra under sensommaren då barren blir rödbruna. Ett annat tecken är avfläkt bark av hackspettar.

Bara för att ett träd har angripits av barkborrar behöver det ju inte dö, ibland vinner ju faktiskt träden!

– Granbarkborren förökar sig främst i svagare träd, träd som är stressade på grund av torka eller blöta, träd i hyggeskanter och gärna färska vindfällen av gran. Tar man bort angripna träd från skogen så snart som möjligt så minskar man risken för ytterligare spridning och större angrepp i sin skog.

Ibland vinner träden

I början av maj när den här intervjun görs går det inte att säga något om barkborreläget i sommar, däremot så nämner Anders några scenarion:

– Om våren varit varm tidigt, så svärmar ju barkborren tidigt, och risken för en andra generation ökar. Och på samma sätt minskar risken för ny generation om värmen kommer sent. Utvecklingen av populationen är alltså otroligt väderberoende!

– Men en sak man kan tänka på är att bara för att ett träd har angripits av barkborrar behöver det inte dö, ibland vinner ju faktiskt träden. Men det gäller att hålla ut, och inte slappna av. Det är nu du ska vara ute i din skog och leta efter granbarkborrar!

Text: Annsofie Öhman Foto: Istock