Charlotta Nyvaller, Sydveds Anders Ehrenström och Henrik Henemyr.

Charlotta Nyvaller, Sydveds Anders Ehrenström och Henrik Henemyr.

Aktuellt / Senaste nytt

Charlotta och Henrik diplomerade i Spårlös avverkning

Publicerad 2020-03-31

Charlotta Nyvaller och Henrik Henemyr på företaget CoS, klarade galant diplomeringen i Spårlös avverkning. Diplomeringen skedde vid en vacker men en aning kall vårmorgon i skogarna utanför Sandhem.

De är båda anställda på företaget CoS som verkar inom distrikt Falköping, klarade galant sin examinering både teoretiskt och praktiskt. Diplomeringen skedde i ett gallringsbestånd utanför Sandhem.

Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved, genomförde examinationen och sa att det var ett mycket väl genomtänkt arbete som Henrik och Charlotta hade utfört. Även den teoretiska delen klarade de galant.

Sydveds inköpare Anders-Henrik Andersson och Martin Davidsson var också med vid diplomeringen och instämde i Anders ord och konstaterade att gallringsarbetet var riktigt snyggt utfört.

Både Charlotta och Henrik tycker att skapa spårlös avverkning är en intressant och stimulerande del i gallringsarbetet, som de för övrigt försöker göra lite bättre hela tiden. Allt för att göra skogsägaren nöjd! Det gäller att hela tiden kvalificera sig för nästa uppdrag.

Henrik och Charlotta har gjort ett mycket väl genomtänkt arbete. Även teorin klarade de galant.
Anders Ehrenström
Text och foto: Anders-Henrik Andersson