Aktuellt / Senaste nytt

Dubbelturbo i ungskogen

Publicerad 2020-01-29

Som aktiva skogsbrukare är vi alltid angelägna om att skapa bra föryngringar efter slutavverkning, oavsett föryngringsmetod och val av trädslag. Huvudspåret för att lyckas med det i Sydveds geografi är markberedning med harv och plantering av barrplantor; tall eller gran

Hotbilden mot den lilla plantan är många under de första åren. Snytbagge, diverse svampar, konkurrerande vegetation, viltbetning och torka är några av alla hinder som kan frustrera en skogsodlare och som tvingar fram dyr efterbehandling eller i värsta hjälpplantering.

Vid en ungskogsröjning på ett tidigare Gudrunhygge i Falkenbergs inland, där etableringen bedömts medelmåttig på grund av ovanstående, höjer man på ögonbrynen vid åsynen av en enskild planta. Den har trotsat alla hot och skjutit iväg mer än lovligt. Senaste årens tillväxt är i medeltal extrema 105 cm. Orsak och verkan kan vi som lekmän bara spekulera i.

I vetenskapens värld definieras en organisms skepnad i formeln G+E+ rv = F.
På ren svenska; genotyp + miljö + slumpvariabel = fenotyp eller arv och miljö samt slumpen bestämmer individens utveckling. Logiskt!

Två frågor:

• Vilka faktorer har gett den här plantan sitt utseende?
• Är den här plantutvecklingen önskvärd?

Om du vet svaret, eller har andra funderingar, är du välkommen att höra av dig till din Sydvedare.

Text och foto: Distrikt Hylte