Aktuellt / Senaste nytt

En lyckad ekföryngring i trakterna av Boalt

Publicerad 2023-05-31

För lite mer än 10 år sedan byggdes fem hägn med fem stycken ekar vardera med bidrag av Skogsstyrelsen. Platsen var i närheten av Boalt i Skåne.

För 10–12 år sedan arbetade jag som arbetsledare för plantörer på Sydplantor och fick i uppgift att hägna in och plantera ek, berättar Sydvedaren Thomas Håkansson. Några ekar planterades även utanför hägnen. När detta utfördes var jag tveksam till om det skulle gå bra.

Nu när jag återvänder som virkesköpare på Sydved, blev jag glatt överraskad över att varenda ek i hägnen har överlevt. En del har redan potential till att bli riktigt fina kvalitetsekar. Ger man ekarna de bästa förutsättningarna redan från start, kan de växa väldigt fort.

Ekarna som planterades utanför hägnen är kraftigt viltbetade, vilket visar att hägn för ekplantering är ett måste. Snart är det dags för stamkvistning, säger Thomas Håkansson.

5 ekar i varje hägn, vissa ekar är större än andra vilket underlättar valet av huvudstammar.

5 ekar i varje hägn, vissa ekar är större än andra vilket underlättar valet av huvudstammar.

Eken i mitten har skjutit på höjden.

Eken i mitten har skjutit på höjden.

Text: Thomas Håkansson Foto: Helena Ericson