Aktuellt / Senaste nytt

En lyckad naturvårdshuggning i Nyttorp

Publicerad 2020-11-23

I Nyttorp norr om Kalmar pågår en naturvårdshuggning hos en nöjd markägare. Stranda Skog är där med sin skördare som både är utrustad med ett klippaggregat och ett vanligt skördaraggregat. Även HS-Skog är där och stöttar med en Gremoskotare.

Så här har vi gått tillväga:
Först skickar vi in en skördare med ett klippaggregat, som röjer bort all underväxt och smågrupper av småträd och buskar. Detta tas tillvara för att bli flis. Vissa mindre ekar, och övriga lövträd som har en framtid, lämnas för framtiden.

Skördare och manuellhuggare

Därefter kör vi om samma område med ett vanligt skördaraggregat och friställer tall, asp och framför allt ek, för att gynna naturvärden. Här kommer även manuellhuggare in i bilden som är med och fäller ”svåra” eller övergrova träd, som skördaren inte kan ta. De apterar självklart eken på ett korrekt sätt. Eken i detta fall går till Kährs i Nybro.

Ljuset når till marken

Här utnyttjas potentialen till en väldigt fin miljö i och omkring gården, där det ofta finns en hel del löv som ofta är i behov av friställning eller gallring. Ett positivt resultat både för naturen och markägaren. När ljuset når ner i marken till våren kommer det växa upp både det ena och andra i detta nu vackra landskap runt gården i Nyttorp.

Har du löv?

Har du lövskog på din fastighet som har potential att utvecklas till ett paradbestånd med nytt liv? Tveka inte att höra av dig, vi kan det här!

Här gömmer sig en diamantstock.

Här gömmer sig en diamantstock.

Det blir en hel del grot i dessa typer av åtgärder.

Det blir en hel del grot i dessa typer av åtgärder.

Text och foto: Anton Jeansson