Aktuellt / Senaste nytt

En ovanlig ädellövshuggning

Publicerad 2023-04-25

Utanför Tollarp gör John Nordkvist och Peter Janson en ovanlig huggning med en blandning av främst lönn, lind, bok och ek. Tanken är att merparten av den nya föryngringen ska ske genom naturlig föryngring. Även linden har lyckats fröså sig sedan några år tillbaka, vilket inte är helt vanligt. Förr föryngrade den sig med stubbskott.

För att skydda linden från främst dovviltet i framtiden, kommer de vid en röjning knäckkapa träden intill och sedan även fälla ris på dessa. Detta för att förhindra dovviltet att ta sig fram till lindarna. Knäckkapningsmetoden används för att skydda plantor och små träd av alla viltbegärliga trädslag mot betning och barkskador.

Hägna in bestånd

Ek och lönn sår sig, men blir hårt betade. Lind betas inte så hårt men dovviltet skaver bark på unga träd. Det finns planer på att delar av beståndet ska hägnas in, och i andra delar av beståndet göras små burar.

Där det behövs kommer de planteras, men förhoppningsvis kommer de upp naturlig föryngring när plantorna är fredade från viltet. På detta sätt kommer träslagsblandningen bibehållas. Annars är de lätt att boken tar över.

Lind till sågverk

Linden hugger vi bland annat till Elof Persson som har ett sågverk i Sollebrunn. Virket går till ett modellsnickeri för att sedan användas till att bland annat bygga modellhus. Slutförbrukare är bland annat skolor.

Timmer av lönn

Det huggs timmer av lönn, och lönnen som inte klarar timmerkvalitet huggs till Nymölla.
Lönn som huggs till Nymölla får ingå i samtliga boksortiment. Så det är därför det kan ligga både bok och lönn i till exempel boksågtimmervältan. Detta är en fördel som vi har till just Nymölla.

Text och foto: Malin Björkljung