Aktuellt / Senaste nytt

En slutavverkning i vinterskrud

Publicerad 2020-02-10

En solig och snöig dag i början av februari besökte Sydveds inköpare Gustav Cagner en nyavverkad skog utanför Alingsås.

Det finns olika typer av inriktningar på avverkningar. I detta fallet valde skogsägaren tillsammans med Sydveds inköpare Gustav Cagner att få fram tallskärmen som gömde sig bakom alla granar. Runt kullen där tallskärmen står dominerade granen. men på kullen var det mer tallskog. Tallskogen höggs fram och granskogen avverkades helt.

– I ena kanten går det en bäck mellan sjöarna. Här valde vi att avverka granen och lämna kvar buskskiktet av gran och lövsly. Även äldre lövträd lämnades kring bäcken. En kantzon mot sjön lämnades med varierat avstånd, då bärigheten i marken varierade, förklarar Gustav.

Högstubbar lämnades utspritt över hela avverkningen, men med en instruktion att ställa ut dem utmed den stig som går från vägen och ner mot sjön för att stigen ska vara synlig även efter avverkningen när ungskogen börjar växa.

– I det stora hela en väl genomförd avverkning av entreprenören. Syftet att skapa en öppen och vacker landskapsbild i samklang med att naturvården följdes.

En öppen och vacker landskapsbild skapades i samklang med att naturvården följdes.
Text: Distrikt Falköping