Aktuellt / Senaste nytt

En tätortsnära avverkning i Oskarshamn

Publicerad 2020-03-06

Första veckan i mars genomförde Sydvedsentreprenören Wyckmans en gallring vid Oskarshamns sjukhus. Uppdraget var att gallra i ett tätortsnära skogsparti.

Här stod träden tätt och det var dessutom en hel del lövträd så som ek, och ek vill ha mycket plats för att bli stora.

I sådana här områden avverkar Sydved emellanåt men i helt andra syften än ekonomi och produktion. Här vill vi gynna fina träd och skapa ett trevligt bestånd att gå i eller bara kolla på.

För att undvika spårbildning så har vi även manuell kraft på plats som fäller svåråtkomliga träd så att skördaren enkelt kan nå träden.