Aktuellt / Senaste nytt

En försiktig tallgallring nära Torekov

Publicerad 2020-04-07

Här har Sydved utfört en försiktig gallring i en tallskog som används som strövområde. Tallskogen ligger nära Torekov i nordvästra Skåne.

Skogen är ett perfekt exempel på en rekreationsskog, det vill säga en skog med en hög andel sociala värden, oftast strövområde eller liknande. Tallskogen är belägen mellan campingen och centrum, och det finns gott om stigar i området.

Vid det här tillfället gallrades omkring 25-30 procent av stammarna bort. Grenar och toppar (groten) samlades ihop så att stigarna förblev "rena" och hela. Sydved tackar för förtroendet att få utföra detta uppdrag!

Har du skog som är i behov av gallring? Kontakta din Sydvedare!