Några av deltagarna vid kojträffen samlade runt lägerelden

Några av deltagarna vid kojträffen samlade runt lägerelden

Aktuellt / Senaste nytt

Ett skolexempel på det vinnande laget

Publicerad 2020-11-04

Uttalandet görs av en av deltagarna som Sydvedarna Anders Persson och Mikael Eriksson bjudit in till naturreservatet Årshultsmyren i Lidhultstrakten en vädermässigt utmanande novemberdag.

Fältlunch intas runt en värmande lägereld som i någon mån kompenserar de friska vindarna från sjön. Läge för huvudbonad och superunderställ!
Anders och Mikael har samlat det vinnande laget bestående av Bäckmans skogsmaskiner, Drängsereds skogskonsult, Ef Ingemar Steneteg, Hylte åkeri och Åkershults skogstjänst, till briefing i Generell Naturvård kopplat till senaste versionen av FSC-standarden. Produktions- och flödesfrågor samt övrig distriktsinfo finns också på dagordningen.

Sydveds nye skogsbruksutvecklare, Niklas Fogdestam, presenterar nyheter och praktiska tillämpningar i miljöhänsynen. Diskussioner, frågor och inspel speglar stor erfarenhet och engagemang hos deltagarna. Ett praktikfall på ett närbeläget hygge ger en perfekt inramning och sammanfattning av briefingen.

Distriktets egen logistiker, Pierre Hallin, ger en lägesrapport från ägarnas industrier och deras råvaruförsörjning.
Praktiska flödesfrågor i vardagen såsom avlägg, vältlappsrutiner men också ledtider från stubbe till industri tas upp till diskussion.
Deltagarna uttrycker avslutningsvis sin uppskattning till den här typen av träffar som ger både bättre fortbildningsförutsättningar och ett friare diskussionsklimat.
Allt för den ständiga förbättringen av det vinnande laget.

En av dagens hövdingar i farten - Mikael Eriksson

En av dagens hövdingar i farten - Mikael Eriksson

Den andre av dagens två hövdingar - Anders Persson

Den andre av dagens två hövdingar - Anders Persson

Anders och Johan på Åkershult lyssnar koncentrerat

Anders och Johan på Åkershult lyssnar koncentrerat

En fokuserad Ingemar

En fokuserad Ingemar

Skogsbruksutvecklare Niklas lär och lär ut

Skogsbruksutvecklare Niklas lär och lär ut

Logistiker Pierre reder ut logistikbegreppen

Logistiker Pierre reder ut logistikbegreppen

Mattias från Bäckmans tänker miljöhänsyn

Mattias från Bäckmans tänker miljöhänsyn

Text och foto: Sydved Hylte