Aktuellt / Senaste nytt

Fabriksbesök hos KG list i Norrhult

Publicerad 2019-06-17

Mitt i mörkaste Småland ungefär fyra mil nordost om Växjö ligger den lilla orten Norrhult. Här håller träförädlingsföretaget KG list AB till sen starten 1951. Hos KG list mellanlandar stora delar av den ek som avverkas hos oss på distrikt Älmhult för vidareförädling efter att ha sågats i Österbymo, på sin väg till att bli delar i ett antal svenska designprodukter. Distrikt Älmhult var i slutet av maj på en rundvandring och förevisning av fabriken, inbjudna av VD Johan Ivarsson.

Att svensk skog är en säker och hållbar råvaruleverantör av barrträråvaror har under några år har varit tydligt för skogsindustrin i Sverige och i världen. Tack vare detta har vi dom sista åren och fått ett antal mångmiljardinvesteringar i nysatsningar i nya svenska industrianläggningar men även i befintliga anläggningar.

Satsar på lövsågtimmer

Vad som är lite mer okänt är att samma satsning också har skett för lövsågtimmer och sågade lövråvaror. Satsningarna här har dock inte alls varit i samma omfattning som för barrsidan men i förhållande till hur små volymer svenskt lövtimmer som omsätts har de fått en stor betydelse för utvecklingen inom lövträhanteringen i Sverige. Idag är svensk ek, bok, ask, asp och björktimmer mer eftertraktat än på länge och även internationella företag hämtar numera virke i Sveriges välskötta och hållbara skogar.

Under Sydveds rundvandring från sågvirkes lager, genom de olika produktionsleden med bearbetningsmaskiner i form av kap och limmaskiner, hyvlar och CNC fräsar visade Johan upp flera exempel på företagets stora produktvariation och moderna anläggning.

Genom att KG lists kör flertalet produktionslinjer parallellt med varandra kan företaget flexibilitet variera ett antal av sina produkter i limfog och tre skikts skivor till att möta sina kunders olika krav på kvalitéer.
Företaget har även egen kapacitet att färdigförädla en del produkter men den stora volymen säljs vidare som halvfabrikat till slutförbrukare. Idag hamnar stora delar av den ek som Sydved levererar till slut i kända varumärken som Ballingslöv, Marbodal, Tre sekel och Stolab.

Sydved Älmhults personal vill passa på att tacka KG-list och Johan Ivarsson för en mycket trevlig rundvandring på fabriken i Norrhult.

    KG list en Svensk industri som satsar

  • KG list AB som ligger i Norrhult och har sedan starten 1951 alltid nyttjat svenskt lövträ i sin produktion men också stora mängder europeiskt virke. Men i takt med att virkesmarknaden i Europa förändrades för löv har företagets behov av svenskt lövvirke stadigt ökat.

    För att försäkra sig om att i framtiden kunna få tag i tillräckligt stor mängd lövråvara satsade KG list och köpte upp sågverket Österbymo Hardwood i Östergötland som tidigare varit en underleverantör sen lång tid tillbaka. Genom köpet fick KG list också en bättre kontroll över kvaliteten på den egna virkesråvaran som nyttjades i deras vidareförädling.
    Utöver investeringen i Österbymo har också företaget under de senaste 5 åren också effektiviserat den befintliga anläggningen i Norrhult. Under samma tid har också volymen virke som omsatts också stadigt ökat.

Text och foto: Niklas Johansson